නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, June 8, 2020

Filled or Empty?


You may have heard several quotes from Bruce Lee who is the founder of Jeet Kune Do and a martial artist and also known as a philosopher. He once quoted “The usefulness of a cup is its emptiness” and also quoted “Empty your cup so that it may be filled; become devoid to gain totality.” How many times you have heard about these “Empty your cup” stories or quotes in your life? And what use of them if you are not applying them in to your life? 

Now check this out… Even this topic you are listening / reading with your filled cup! The thought of “Oh, I know this story… Oh the same topic or quote on empty your cup… come one right something new…” filled with any of these thoughts right now? 

OK, here is the challenge, try to listen to this story with an empty cup… 

One occasion there was a scholar came to visit a popular & wise Zen master for advice. “I have come to ask you to teach me about Zen,” the scholar said. Soon, it became obvious that the scholar was full of his own opinions and knowledge. He interrupted the master repeatedly with his own stories and failed to listen to what the master had to say. The master calmly suggested that they should have tea. 

So, the master poured his guest a cup. The cup was filled, yet he kept pouring until the cup overflowed onto the table, onto the floor, and finally onto the scholar’s robes. The scholar cried “Stop! The cup is full already. Can’t you see?” “Exactly,” the Zen master replied with a smile. “You are like this cup — so full of ideas that nothing more will fit in. Come back to me with an empty cup.” 

In Buddhism, there is this teaching says that “we must become a person with well heard of much learning” because the listening is actually the beginning of the path of eternal realization. 

But you cannot learn anything if you already feel that you know. And when we listen to something, our preconceived ideas and prejudgments always prevent us from actual “listening” and seeing the truth. 

So, it’s obvious that we have to unlearn before we can learn anything new. But how? Even though you may be full of knowledge, you should always be open to the fact that there is still more to learn. That’s how simple it is to empty your cup. It’s totally your attitude. Your attitude towards what you listen as well as what you have already heard & learned. 

If you listen and well learned with more & more knowledge & facts and you believed that you already know everything. Then you are a useless cup. Because, you are now kind of a cup filled with glue. Can’t remove… can’t empty… just stick to the knowledge and analyses whatever newly heard with the knowledge you already have. How can you learn anything new? Even though you believe that you have learned something new, what actually happen is you get your own analysis only. 

So, just remember whenever you listen or go through anything even it is well known fact for you… remember that we have lot to know and we know nothing about anything. Simply this attitude will empty the cup of yours and let you fill with the what you heard. But this time it’s not just the facts & knowledge… in this way you will become a complete person… a content being with wisdom. 

Let’ yourself be that empty cup. let yourself be useful to your own self my dear friends! Have a blessed time my dearest empty cups! 

Read this is www.nirvanadhamma.com Editorials section!

පිරුනේ කෙසේ ද?


බහුශ්‍රැත භාවය හෙවත් “බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව” ගැන අසා ඇති. සමහර විට දැනටමත් බහුශ්‍රැත හෙවත් බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බවක් ඇති. නිවන් මඟ දහම් තුල නිතර කියවෙන මේ බහුශ්‍රැත භාවය හෙවත් “බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව” අපට වැදගත් වෙන්නේ කෙසේ දැයි මෙවර කතු වැකියෙන් විමසා බලමු. 

බහුස්සුත, බහුශ්‍රැත කියන්නේ බොහෝ දේ අසා ගත් පුද්ගලයාට. තවත් විදියකින් කියනවා බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව කියලා. ඉතින් “බොහෝ ඇසූ පිරූ” කියන කොට වචනයෙත් තියෙනවා “පිරූ” කියන අදහස... අහන දේ තුලින් පිරෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලයි මගේ නම් අදහස. බලන්න මේ මාතෘකාව කලින් පුරෝගත්ත දේවල් වලින් තොරව අසා දැනගන්නට හැකිද කියලා? 

අහන අහන දේ පුරෝ ගන්න ක්‍රමය 

මේ ක්‍රමයේ දී අහගත්ත දේ මතකයේ තියා ගෙන ඒ අහගත්ත දත්ත වලින් පිරෙනවා. මේ වගේ බහුශ්‍රැත පුද්ගලයන් එක්ක කතා කරන්නත් ලේසි පහසු නෑ. කතා කරන දත්ත ගබඩාවක් වගේ තමයි. බොහෝ දේ ගැන දන්නවා. මතක ශක්තිය හොඳට තියෙන පුද්ගලයෙක් වුනොත් තවත් තත්වය දරුණු වෙනවා. මොකද අහන හැමදේම මතකයෙත් තියෙන නිසා. ගැටලුවක් නෑ හැබැයි... පැවැත්මට හොඳයි. මේ වගේ පුද්ගලයන්ට ලෝක සම්මතයේ ගොඩක් වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසාම මේ වගේ පුද්ගලයින්ගේ මාන්නය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්නත් බැරි නෑ. දැන් බලන්නකෝ ඔබත් මේ වගේ අහගත්ත දේවල් වලින් පිරිලා ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා! 

බුදු හිමියන්ගේ කාලයෙන් උදාහරණයක් ගන්නවා නම් බුදු හිමියන් සමඟ නිතර වාදයට පැමිණි සච්චක මේ වගේ කෙනෙක්. දන්න දෙයින් පිරිලා ඒ පුරෝ ගත්ත දත්ත වලින් වාද කරනවා. වාද කරන්නෙත් අන් අයව පරද්දන්න නිසා කවදාවත් ඒ කියන දෙයක් අසාගෙන පිරුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත්වෙන්නෙත් නෑ. බුදු හිමියන් හමුවුනත් නිතර දහම් කරුණු අසන්නට ලැබුනත් ඒ දේවල් නිවැරදිව අසා ගෙන දරා ගෙන පිරුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත්වෙන්නට සච්චකට ඒ ජීවිතයේදී නොහැකි වුණා. 

බක බ්‍රහ්මයාත් මේ ජාතියේ එක් කෙනෙක් තමයි... ඒ නිසා තමයි පෙර අසා ගත්ත දේවල් ඔලුවේ පුරෝගෙන යමක් අහන්න එන අයට යමක් කියන අය “බක පණ්ඩිතයා” කියලත් කියන්නේ. 

හේතුව තමයි, පිරුණ දෙයක් නැවත පුරවන්න බෑනේ. ඇසූ දේ පුරෝ ගන්නට නම් හිස් වෙලා අහන්න වෙනවා. එතකොට තමයි ඇසූ පිරූ තැන් ඇත්තටම බොහෝ වෙන්නේ. නැත්නම් අසා ගත් එකම දෙයක් පුරෝගෙන නැවත නැවත අසන වාරයක් ගානෙත් පිරුනාය කියලා හිතා ගෙන ඒ පුරෝගත්ත එකෙන්ම තමයි වැඩ. 

මේ දේ අත්දැකීමෙන් ම තේරුම් ගන්න ඕන නම් කෝප්පයක් වීදුරුවක් අර ගෙන වතුර පුරවන්න. එය සම්පූර්ණයෙන් පිරුණාට පසුවත් දිගටම පුරවන්න. පිරෙනවද? කරලා බලන්න! 

අහන දෙයින් පිරෙන ක්‍රමය 

යම් කෙනෙක් තමන් අහගත්ත දේ හි අදහස දරා ගෙන පිරුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයාට සමහර විට ඒ අහගත්ත දේවල් වලට දත්ත මතක තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්... ඒ අහගත්ත කාරණා මතක තිබුනත් නැතත් ඒ කියන්නේ ඒ දත්ත ටික පුරෝගෙන හිටියත් නැතත් මේ පුද්ගලයා අහගත්ත දේ නිසාවෙන් පිරුණු පුද්ගලයෙක් බවට නම් පත් වෙනවා. අහන වාරයක් ගානේ ඒ අහන දේ හි අර්ථය අදහස නුවණින් විමසා දැන දරා ගෙන මේ පුද්ගලයා පරිපූර්ණ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. 

දත්ත මතකයේ නො තිබුණාට අහගත්ත දේ තුලින් පිරුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වූ චරිතයක් තමයි චුල්ල පන්ථක මහ රහතන් වහන්සේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන්න කාරණය නිවැරදිව හිස් වෙලා අසා ගන්නට හැකි වුනා. අසා ගත්ත දේ දරා ගත්තා... දරා ගත්ත දේ තුලින් පූර්ණ පුද්ගලයෙක් වුණා. ඒ කියන්නේ රහත් බව පූර්ණය කලා. 

අහගත්ත සෑම දෙයක් ම මතකයේත් තිබුණ හරියට ඇවිදින දත්ත ගබඩාවක් වගේ හිටියත් හැබැයි ඒ අහගත්ත සෑම දෙයකින් ම පිරුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වූ චරිතයක් තමයි බුදු හිමියන්ගේ අග්‍ර උපස්ථායක තනතුරු දැරුව ආනන්ද හිමියන්. උන්වහන්සේට තමන් වහන්සේ අසා ගන්න සෑම දෙයක් ම මතකයේත් තිබෙනවා... ඒ දේවල් වල අදහසත් දරාගන්නට තරම් නුවණකුත් තිබුනා. උන්වහන්සේත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත්වුණා. 

තමන් කොතරම් දැන ගෙන හිටියත්, දැනුවත් භාවය කොතරම් තිබුනත්, කොතරම් අසා ගත්ත දේවල් තිබුනත් තවමත් අලුතෙන් අසා ගත යුතු දේ තිබෙනවා... අවබෝධ කර ගත යුතු දේ තියෙනවා... කියන්නා වූ හැඟීමෙන් ඥානයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයාට තමයි අසා ගන්නා ඕනෑම දෙයක් තුලින් ඇත්තටම පිරුණු කෙනෙක් බවට පත්වෙන්නට හැකියාවක් තියෙන්නේ. 

අන්න ඒ නිසා යමක් අසා ගන්න හැම තැනක දීම පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේ තමයි තමන්ගේ බහුශ්‍රැත බාවය හෙවත් තමන් මොහොතකට පෙර හෝ අසා ගත් දේවල් ඉදිරිපත් නොවෙන්නට වග බලා ගැනීම. මේ පාර පුරෝ ගත්ත සියල්ල හිස් කර ගනිමු... හිස් කරගෙන අහන... අසන සෑම මොහොතක ම පරිපූර්ණ බවට පත් වන්නෙක් වෙන්නට අදිටන් කර ගනිමු! 

සැබෑම බහුශ්‍රැත පුද්ගලයෙක් වෙන්නට ඔබට තෙරුවනේ අනන්ත ආශිර්වාදයන් ලැබේවා!