නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Wednesday, December 22, 2010

අම්මාගේ උපන්දිනයදා... මා පිදූ උපහාර...

අම්මේ මෙසසර කතරේ මම දුක            දුටි මි
ඒ දුක් නසන්නට මුලු වැර දැන්          යොද මි
අම බුදු මෑණියන් දුන් මග ලැබ            ගති  මි
කතරක අතරමං වී නැති බව                දනි  මි

ඔවදන් දෙමින් ලොව ජය ගැනුමට අත          දුන් නේ
ඔබේ ආසිරි සිතයි මට නිති සවි                   දෙන් නේ
ඒ යුතුකම් හැඳින නිසි කල ඉටු               කරමින් නේ
හැකි උපරිම වෙර යොදමි ඔබ නිති         සනසන් නේ

කෙලවර නොමැති සසරක අප දැන           හැඳින  ඇත
නන් රූ මවාගෙන නිති අප                          හමුව  ඇත
සසරේ පුරුදු සෙනහස කිසි අඩුවක්              නො  මැත
මවකට දුවක් ලෙස ඔබ මා                          හමුව  ඇත

දරුවන් නිති පුදයි මව් පිය දෙපල                          සදා
ලෝකෙම තියෙන සැප දෙන්නෙමි ලෙසින්           හදා
අත්බැව් හතක් කරමත මේ ලෙසින්                       බදා
යුතුකම් කලත් නොගෙවෙයි ණය මෙලෙස           පුදා

බුදු හිමි දෙසූ දම් නම් බෝ අරුත්                 ඇත
මවකට සුදුසු උපහාරය පෙන්වා                  ඇත
ලෝකෙම පුදනටැයි ඔවදන් කිසිත්             නැත
සුදුසුම මඟ දීම සුදුසුයි දුක්                  නො මැත

ඒ මඟ දැක දැකත් නුවණින්                    හැමදා ම
කෙලෙසින් ඔබට මම දෙන්නද දුක            බෝ ම
ඔබ තුටු කලත් මොහොතක් ඒ              සැප කා ම
එය දුක් දෙන බව දනිමි සසරේ                හැමදා ම
 
අඹු සැමි දරුවන් බෝම නෑ සිය                 මිතු රන්
වටකොට රකින ලෝකය සේ මුතු            මිණි රන්
කෙලෙසින් අතහරින්ද මම මේ           ලෝකය රන්
දරුවෝ මට නිවන බෝ දුර බව                දැන ගන්

නිති එලෙසින් බස් දොඩා මඟ හැරගෙන            සුව දම්
අම්මේ ඔබ පතන ලෝකය නැත                      සුව නම්
යම් දින දහම් ඇස ඔබ ලබනේ                         වේ නම්
දැක ගත හැකිවේවි නිසි තතු ලෝ                     මන රම්

ලෝකය දුකයි ගිනි වේ සැම අප දැවෙනුය             කීවත්
සහනය නොමැත අසහනයම වේ                           කීවත්
නිවනම සුවයි ඒ සුව විඳපන්                                  කීවත්
කෙලෙසද අතහරින්නේ කම් සැප කව්රුන්            කීවත්

අම්මේ අනේ මේ ලෙස නම්                  නොසිතන් න
පස්කම් සැපය මර උඟුලකි                        දැනගන් න
දුන්නත් සුවය මොහොතකි අප                    රවටන් න
රැවෙටෙනු එපා සසරේ දුක                        දැකගන් න

ඔබේ දියණිය ලෙසින් ඔබ වෙත                පුද දෙන් න
නැත ලෝ දහම ඔබ හට තව                     දුක් දෙන් න
ලෝ තතු දත් නිසාවට දම් දැක                   නුවණින් න
පවසමි ලෝ දුකෙන් මිදෙනට                  මඟ පාදන් න

ලස්සන මධුර දේ මොහොතක                 සුව දෙන් නේ
මේ කියමන නිතර අප සවනට                යොමුවන් නේ
අර්ථය දැනගැන්ම නිසි                           මඟ පාදන් නේ
නුවණින් එයම විමසනු මැන                  සැනසෙන් නේ

මමයැයි මගේයැයි කියමින් වටිනාකම්                            දීම ට
නිතරම සොයන්නේ වටිනා දේ නොවැ ගොඩ             වැඩුම ට
වැඩි වෙන විටදි වටිනාකම් වඩමින් ගොඩ                   අප හ ට
සතුටින් පිරී යයි අප සිත නැත දුක                               අප හ ට

වටිනාකම් දුන්න මම මගේ සියලු                               දෙ නා
රැකගනු නොහැකි වූවෙන් ඒ වටින                               ද නා
මගෙ යැයි මැනගත්ත වස්තුත් නිති                        කැඩෙ නා
දුකෙහිම ගිලී පීනයි තතු                                  නොදැන ද නා

ගිලිහී යන විටදි වටිනා දේ                               අපගෙ න්
ගිලිහී යෑම වේ සහනය ඒ                                   සමඟි න්
අසහනය දවටාගෙන අප සැම                            අතකි න්
සහනය සොයයි කරනට බැරි දේ                        කරමි න්

මම මගේ කරගත්ත වස්තුව සැම                         විමසන් නේ
ඒවායේ සැබෑ තතු නුවණින්                               දැකගන් නේ
වස්තුවේ සැබෑ වටිනාකම                                  දැනගන් නේ
මෝඩයෝ ලෙසින් කලකම් සැම                       දැකගන් නේ

කැඩෙන දේ කැඩී කඩමින්                                වියැකෙන වා
බිඳෙන දේ බිඳී බිඳමින්                                           බිඳලන වා
හටගත් සියලු දේ වැනසී                                    නැතිවෙන වා
මේ දම් නොදැක ඒ ඇසුරේ                                 වියැකෙන වා

කැඩෙන දේ කැඩෙන එක ලෝ දහමයි                            හැඳි න
බිඳෙන දේ බිඳෙන එක වලකනු බැරි බව                          හැඳි න
කැඩෙන බිඳෙන වැනසෙන දේ මගේ යැයි                  නොගෙ න
සිටියොත් නියම තතු දැන දුක නොම එයි                    දැනගන් න

වටිනාකම් දෙමින් මම මගේ ලෙස                         මැනගන් න
අපේ මනසමයි මුල්වුනේ අනෙකෙකු නොව           දැනගන් න
මායා මුලාවක මෙලෙසින් අප                                   රඳවන් න
මර උඟුලට බැන්ද පෙම දැනගෙන                        ගැලවෙන් න

බෝ කවි ලියා ඔබ වෙහෙසට නොම පත්                        කර මි
හැකි ලෙස නිසි තතු මෙලෙස සටහන්                             තබ මි
සැනසුම ලබන්නට නම් එක මඟයි                                     හි මි
ඒ මඟ දෙසන්නට මම නිති සැරසී                                    සිටි මි

අම්මේ ඔබට දෙන මේ දම්                                           උපහා ර
ඔබ තුටු කරන්නෙම්දැයි නොදනිමි                                මෙව ර
ලෝ තතු දැනගත් නිසා දහමින් ලැබ                            නිසි පාර
අන් කිසි නිසි දෙයක් නැත දුටුවෙන්                        සේනා මා ර

ඔබ මට පිදු නිසා ලෝ මඟ යහපත්                                  දේම
මම ඔබහට පුදමි විශ්වයේ යහපත්                                  දේම
ඔබ පිදු ඔවා මා නිති පිලිගත්                                          සේම
පිලිගනු මැන මෙදම් උපහාරය                                        සෑම

ඔබෙ දුක් ගිනි කතරට වසිනා අම වැහි පොදක්                වෙලා
අම්මේ ඔබව මුදවන අරි මඟක්                                       වෙලා
ඔබ මඟ වඩින්නම් නිවනට නැත මා පමා                        වෙලා
කහවත නොදැරුවත් නිසි දම් නොම අඩුවක්                     වීලා

මතු මතු භවයේ ඔබ මගේ මව ලෙස                                    වේවා
මා ඔබේ දියණිය ලෙසින් අප නිති හමු                                 වේවා
එලෙසට දිගු සසර දෙන අනුවණ පැතුමන් තව නොම             වේවා!
නුවණින් යථා මඟ දැන දුක කෙලවර                                  වේවා!

මොහොතක් දුක ඔබට ලැබුණත් ඒ                      පැතුමෙ   න්
අම්මේ නුවණ වෙහෙසා විමසන්                             සතුටෙ න්
අනිසි දේ ඇසුරු කොට ලබනා දුක                       මෙලෙසි න්
හරයක් නැතේ අනාථ බව බෝ                             නිසැකෙ න්

අම්මේ ඔබට අනාථ බව නොම                            වේ වා!
රැවටුනු සිතට ලෝ නිසි තතු                          වැටහේ වා!
නුනුවණ කම මකා නුවණින්                         ජය වේ වා!
කම් සැප කුමට අම නිවනක                         සැප වේ වා!
 
 
උතුම් වූ ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ අමා මහ නිවන් සුවය බෝ දුර නොවේවා!
තිසරණ සරණ ලැබ නිවනින්ම සුවපත් වේවා!
දියණිය රජිතා!

Monday, September 27, 2010

How we can recognize the pure dhamma?

To recognize the original words of Samma Sambuddha which the real pure Dhamma is, it says that we should apply to the “sutta” & “vinaya (discipline)… but most of the time it is so complicated to find the what this sutta & discipline is which we should apply the dharma to identify as the original… so I felt it’s better to write something about this which may helpful for all of you to identify the best for you!

Some people say that the sutta is the “Sutta” section in Pali canon & the Discipline is the “Vinaya (discipline)” section in Pali canon… and some says it is the section of “Sutta” in Abhidhammapitaka in Pali canon & discipline is the Vinaya Pitaka in Pali canon. Anyone can say anything as long as they don’t aware what the correct thing is… so it’s up to the intelligent ones to experiment about these things and find out the most suitable way.

So we don’t have to go so far to find out what this “Sutta” & “Discipline” is.
It is well explained in the Nettippakarana book which is a part of the Sutta Pitaka < Kuddhaka Nikaya
(Unfortunately seems there is no English translation for this book as I found about it through this link http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/index.html)
But you can read about this book through this link http://en.wikipedia.org/wiki/Nettipakarana


In the book it says…

When someone say some sutta or some explanation of Dhamma we should take the meaning of what we listened or read and should apply them to the “sutta”, “vinaya (discipline)” & “Dhamma” to check whether they are the correct saying of Samma Sambuddha or not.

What is the “sutta” mentioned here: it is the four noble truths we should take as the sutta.
What is the “discipline (vinaya)” mentioned here: it is the discipline of desire, discipline of hatred & discipline of ignorance we should take as the discipline.
What is the “dharma” mentioned here: it is the cause & effect theory we should take as the Dhamma.

If the facts we listen or read are applicable to the four noble truths, and applicable to the discipline of defilement and applicable to the cause & effect theory we can identify them as the original pure Dhamma which explained by great Samma Sambuddha.

So my dear Dhamma friends, anyone can say anything to you… coz people like to say things as they know everything & anything about this world… that’s a normal nature of people… but we should be smart enough to identify what we listen or read whether they are right or wrong… whether they are important or not for our liberation & true happiness…

Now you know how to do it… you can try it from your level of intelligence… now you know what is “sutta”, “vinaya” & “Dhamma” which you should apply things into them to check the corrections… you don’t have to wonder and waste your time by searching which is the correct “sutta” which you should apply things for… or what is the correct “discipline” which you should apply things for… or what is the correct “Dhamma” which you should apply things for… No matter how smart you are for apply them in to the prefect way… no one able to misguide you by saying what is the “sutta, vinaya or Dhamma”…

Some people among the monk or other people may say that they achieve some levels in the Dhamma path, some may say that they are aware with the true pure Dhamma, some may say they know everything about Dhamma, some may say they understood the real Dhamma, some may say they studied the Dhamma and have some special degrees on Dhamma so they know about Dhamma, some may say they know everything about Pali canon etc…
But no matter how they introduce themselves to you… you have your own mind and intelligence level to identify what is the best for you… so it’s all up to you to identify what they say to you or what they write for you… it’s all up to you to NOT ignore them at once by insulting them and NOT accept them at once by appreciating them… what most suitable to do at once is apply them to the “sutta” which is “Four noble truths”, and to the “vinaya (discipline)” which is discipline of defilement call desire, hatred & ignorance” and to the “Dhamma” which is the “theory of Cause & Effect” and clarify them and recognize what you listen & read… if they are applicable accept them and apply it to your path to true happiness… if not important just ignore them with a discipline mind, body & words.

Wise people never bother about where it is written or who says it or comes through the generation or how long it has been practice or other worldly standards to accept or ignore the things for their betterment. Because wise people know how to use their own intelligence level to select what the best is for them and applies them without any delay…

But ignorant people are always stuck with the books, words, tradition, what come through generation, what practiced for many years, the post & positions of the people who explain Dhamma, and they bother about the letters and language about the Dhamma, they bother about all the worldly standards when it comes to the Dhamma… just because they seems don’t trust on their own wisdom… and they stuck with their own view and no near to the nirvana… or true happiness… they are burning with the desire to what they believe and what their view is… and they burning with the hatred to what comes against their views & believes… and they waste their own time with that desires & hatred because they burning with the ignorance… they don’t even know that they are burning… so how they know about cooling of those flames?
May your wisdom guide you to be quick in gaining the true happiness… may triple gem bless you for the best!!

බහා බැලිය යුතු සූත්‍රය හා විනය කුමක්ද?


සැබෑ ධර්මය සොයා ගැනීමට නම් සූත්‍රයට බහා බලන්න විනයට බහා බලන්න කියලා කියනවා... ඒත් මේ බහා බැලිය යුතු සූත්‍රයයි විනයයි මොකක්ද කියලා තෝරගන්න තවමත් නොහැකි වුණානම් ඔන්න ඒ සඳහා උපකාරයක්ම වීමට මේ බ්ලොග් සටහන තබන්නට මා අදහස් කලා...සූත්‍රයයි විනයයි කිව්වාම ගොඩක් අය කියනවා බහා බැලිය යුතු සූත්‍රය නම් ත්‍රිපිඨක ග්‍රන්ථ මාලාවේ සූත්‍ර පිඨකයත් විනය පිඨකයත් යන පිඨක කොටස් දෙක බව... තවත් අයෙක් කියනවා සූත්‍රාභිධර්මපිඨකයේ “සුත්ත“ කොටසත් විනය පිඨකයත් කියලා... තවත් අයෙක් කියනවා සුත්ත විභඞගයත් විනය පිඨකයේ ඛන්ධක කොටසත් කියලා තවත් අයෙක් කියනවා මුළු ත්‍රිපිඨකයම සූත්‍රයයි එහි කාරණය තමයි විනය කියලා කියන්නේ කියලා...

කව්රු කොහොම කෙසේ කීවත් නුවණැත්තන් විසින් විමසා බලා නිවන් මග පූර්ණය කරගන්නට සුදුසු දේ තෝරා බේරාගැනීම වැදගත් වෙනවා... සම්මා සම්බුද්ධ දේශනාව නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට බහා බැලිය යුතු සූත්‍රයත් විනයත් කුමක්ද කියලා බොහෝම අපූරුවට නෙත්තිප්‍රකරණයේ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

සූත්‍ර පිඨකය < ඛුද්දක නිකාය < නෙත්තිප්‍රකරණය < පටිනිද්දෙසවාරො < 3. යුත්තිහාර විභඞගය < ග්‍රන්ථයේ පිටුව 39 (PDF පිටුව 58) යන ස්ථානයේ පළවෙනි ඡේදය හොඳින් කියවා බලන්නට ඔබ සැමටම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සටහනට මම එහි වැදගත්ම කොටස උපුටා දක්වන්නම්...


මෙහි වැදගත්ම කොටස තමයි යටින් ඉරක් ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්නේ...
කතමස්මිං සුත්තෙ ඔතාරයිතබ්බානි: චතුසු අරියසච්චෙසු.
කතමස්මිං විනයේ සන්දස්සයිතබ්බානි: රාග විනයෙ දෝසවිනයෙ මොහ විනයෙ.
කතමියං ධම්මතායං උපනික්ඛීපිතබ්බානි: පටිච්චසමුප්පාදෙ.

එහි සිංහල අර්ථය දක්වා ඇත්තේ මෙසේයි...

එහි යටින් ඉරි ඇඳ පෙන්වා තිබෙන්නේ ඉහත පාලි කොටසේ සිංහල අර්ථයයි... ඒ කියන්නේ
කවර සූත්‍රයෙක අවතරණ කළ යුත්තාහ යත්: සතර ආර්ය සත්‍ය සූත්‍රයෙහි යැ.
කවර විනයක සසඳාලියැ යුත්තාහ යත්: රාග විනයෙහි දෝසවිනයෙහි, මෝහ විනයෙහි යැ.
කවර ධර්මතායෙක බස්වාලියැ යුත්තාහ යත්: ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාද ධර්මතායෙහි යි.
සටහන් තැබීමේදී වෙන ප්‍රමාද දෝෂයක්වත් සිදු නොවන්නට වග බලාගත යුතු නිසා ත්‍රිපිඨකයෙන්ම අදාල කොටස දක්වන්නට තීරණය කලා... 

ඉතින් කව්රු කෙසේ කොහොම කීවත් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ විසින්ම ඔබේම නුවණ මෙහෙයවා මේ කියන ආකාරයෙන් නිවැරදි ශ්‍රී සත්ධර්මය තෝරාබේරාගෙන එයින් උපරිම ඵල නෙලාගෙන ආර්ය මාර්ගයට පිවිස නොපමාව තම තමන් වෙනුවෙන් යහපතක්ම කරගන්නට නුවණින් විමසා කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසු යැයි මට සිතේ.
මා ඵල ලැබුවේය මා ධර්මය දන්නේය මා ධර්මය මෙතෙක් හදාරා ඇත්තේය මා ධර්මයෙහි පරතෙරට ගොස් ඇත්තේය මා කියන්නේ සැබෑ සත්ධර්මය වන්නේය මා බුදුන්ගෙන්ම ධර්මය ඇසුවේය මා මේ මේ ඵල ලබා ඇත්තේය මා ධර්මාවබෝධයට පත්ව ඇත්තේය මා ත්‍රිපිඨාකධාරී වේය මා අභිධම්මික වේය මා මෙසේ වේය මා එසේ වේය ලෙසින් අප අතරම සිටින භික්ෂු භික්ෂූණී පිරිස් සහ ගිහි පිරිස් අතර තම තමන් ගැන කෙසේ කීවත් ඒවා එකවර ගරහමින් ඉවත නොදමා එකවර අගයමින් හිස්මුදුනෙන් පිලිනොගෙන සම්බුදු පියාණන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාව වන නිවන උදෙසාම වන සත්ධර්මය හඳුනාගන්නට ඉහත ලෙසින් සූත්‍ර යෙහි විනයෙහි ධර්මයෙහි බහා බලමින් ඒ ඒ කියන දේ උරගා බලමින් තම තමන්ගේ නිවන අත්දැකීමට ඒවා උපනිශ්‍රයක් වේ නම් ඒ ඒ දේ පිලිපැද අනවශ්‍ය දේ බැහැර කරමින් සිත, කය, වචනය සංවරත්වයේ පිහිටුවාගෙන තම තමන්ගේ මාර්ගය පූර්ණය කරගැනීමට නොපමාව කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසුයැයි මට සිතේ!

ත්‍රිපිඨක ග්‍රන්ථයන් ඇසුරු කරන ඔබට නෙත්තිප්‍රකරණය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත්ම ත්‍රිපිඨක කොටසක් ලෙසින් මා දකී... එයට හේතුව ත්‍රිපිඨකයේ අඩංගු සෑම දෙයක්මත් ඉහත ලෙසින් තෝරාබේරාගෙන නිවන් මගට උපකාර වෙන දේ තෝරාගන්නට මාර්ගෝපදේශයක් ලෙසින් වැදගත් කරුණු රාශියක් ගොනු කර ඇති කොටසක් වන නිසාමය.

ඉතින් පොතේ තිබුණත්, වෙන අයෙක් කීවත්, පරම්පරාවෙන් ගෙනාවත්, කාලයක සිට පුරුදු පුහුණු කල නිසාවත් කිසිවක් හිස් මුදුනෙන් පිලිගන්නට අවශ්‍යතාවයක් නුවණැති ප්‍රඥාවන්තයින්ට නම් වුවමනා වෙන්නේ නැත... මන්ද එවැනි අය තමන්ට ලැබී ඇති නුවණ නිසි සේ යොදාගැනීමට උත්සූක වන හෙයිනි... 
පෙර ලෙසින් පොතේ මෙහෙම තිබෙනවාය, අපිට ඉගැන්වූයේ මෙසේය, අපේ පරම්පාරවම දන්නේ මෙසේය, මෙච්චර කාලයක් පුරුදු කලේ මෙසේය, කියා ඇත්තේ මෙවැනි තනතුරු ඇති අයෙක්ය, මේ මේ භාෂාවේ මේ මේ අකුරුවලින් මේ මේ දේ කියන්නේය, මේ අකුරු වලට නොගැලපෙන්නේය, මේ භාෂාවට නොගැලපෙන්නේය... ආදී නොයෙක් ලෞකික සම්මතයන් තුල අතරමංව තමන් ලඟම තියෙන තමන්ගේ නුවණ මෙහෙයවූවොත් යහපතක් වේ යැයි විශ්වාස නොකර පෙර කී මත තුලම ස්ථිරවී සිටින්නන්ට දැකිය හැකි නිවනක් නැත... මන්ද එවැනි අය ඒ ඒ දේ ඔස්සේ ඇලී රාග ගින්නෙන් දැවෙන්නේය... ඒවාට විරුද්ධ දේ එනවිට ද්වේශ ගින්නෙන් දැවෙන්නේය... ඒ ඒ රාගයේ ඒ ඒ ද්වේශයේ රැඳෙමින් දැවටෙමින් කාලය කා දමමින් මෝහ ගින්නෙන් දැවෙන්නේය... දැවෙන බවවත් නොදනී නම් නිවිය හැකි බව කෙසේ නම් දැන ගනීද?
අප්‍රමාදව තම තමන්ගේ නුවණින් උපරිම ඵල නෙලාගෙන යහපතක්ම කරගැනීමට පෙළඹෙත්වා!! තිසරණ සරණ ලැබ නිවී සැනසෙත්වා!!

Wednesday, September 15, 2010

Isn't this time to make your own decision?

What happen when we put some dogs into an empty ground? They start fighting isn’t it?
What happen if we put a bone to middle of those dogs? They fight and fight keep fighting till the blood come out of their body… till they get injured…etc… but at the end they gain nothing… they just destroyed them selves… isn’t it?
Dogs eat and sleep… and they mark their area & also they enjoy through the pleasure from their extent… as they have enough time they fight… they fight for nothing… they don’t even allow a fly to cross his area…
Now by taking this as an example let’s see something important to our lives…
Internet, Face Book, Free blogs or web site creating areas are the empty ground… and there are people gather around these grounds… and they always want to see a world which behave as they want… a world which behave according to their wish… their desires… so they had to fight as world is not always as the way they want… and there are bones which come to this ground… few topics which most recently talk about are the bones come in the middle of these people…
Politics, So call dharma by pretending real dharma, various religions, actors actresses movies, fashion, education, history, and cultures of various countries etc… are the bones which comes in the middle and people fight to these bones… no matter women or men they all enjoy their food and the basic facilities and sleep and the balance time they use to fight for these bones by sitting in those grounds… and as soon as the bones exist in the wall post or as a note or blog or something else they start fighting and arguing and to the maximum they use their mind, body, words to fulfill what they want personally.
What ever is your country you start exposing the worst things in your country and it’s like giving the inside dirt to the out side… and also trying to collect the others dirt into the home dustbin as you collect & worrying about outside things… and then start screaming so evil smelling coming it’s so dirty… etc and all these after putting dirt out side and collecting inside… will you be able to gain a clean environment for yourself after doing such thing? Will your scream be useful to get a clean environment?
There is no use just praying for nirvana or freedom or true happiness while doing the ten defilement (killing – this is including criticizing other characters, stealing – this is including stealing others ideas, adultery – this is including enjoying the sex videos in the internet, lie – which most of the time something else has explained by the name of Buddha or other religious chief, telling here & there stories which done by others etc, using dirty words to scold others, just chatting without a point by wasting others time, craving for things and hurt others through that desire, and hatred most of the time spread around the world, deep ignorance which can identify as unawareness about the reality) to the maximum! If one need true happiness truly that one should try to get rid from these evil things which harmful for us as well as others around us!
Have you ever thought why dogs are always into fight with each other? Now let’s see why that is… what you think dogs came to earth from sky? Or do you think such animals created by god? Dog were also been humans sometimes back just like you & I… but what they do with the human mind, human body, & human words? They use them the way they want… they use that chance to the maximum to enjoy through the worst ways they had…
They happened to improve their dogish quality more than the human qualities and as a result they spread such a energy to this universe which bring them a body of a dog which matching to what they improved… as a result they become a dog… so as the other animals…
As much as people enjoy with the desires, hatred through their mind, body & words they are increasing the quality of animals or other beings that have to suffer in hells…
This is the theory of cause & effect…
Have you ever notice how ants gather around small drop of honey which accidentally dropped by you? Have you ever notice the dogs are gathering around a bone and barking and fighting… and when few seeds are on the ground no matter where were the birds are they just come to those seeds…
Why they come? They came for the food…
So some topics are like these bones, seeds, or drop of honey and people gather around it to argue & fight and be the top as they have food there… what is the food they get through these topics?
Pleasure… we can name it as pleasure…
Some having pleasure by posting some hot topics and them enjoying others' fight and arguments… they also enjoy how foolish you are when you fight with your ideas… some enjoy by criticizing others… all of them are doing all these things coz they are so interesting on this existence… they like to be the top of this existence… and they use their intelligence level for that…

My dear friends,
Have you ever notice the waves of the ocean… what happen some dirt put on to the ocean? They come to shore with those waves aren’t they?
So it’s always so easy to go with the waves… at the end somehow we guided to the shore when we swim with the waves… BUT we have to become a part of that dirt… we can become a piece of such shit if we swim with the waves just because it is so easy…
OR we can fight with the waves to swim to our destination where no dirt at all… where no shit at all… even though it is so difficult we can be the lotus which has the fragrance even though it is in the same smelly dirty muddy field… we just have to put some little effort to discipline our mind, body & words while we think, do things and talk…
You can use your own intelligence level to identify the quality you are improving… whether it is to become a dog one day… or bird… or some another disgusting animal… you can decided whether to burn with the flames call desire, hatred just because it is so easy to burn with them… OR to get rid from those flames by cooling yourself…
You can decide whether to become a foolish person who collect outside dirt inside the home dustbin while he put his own outside also…
Decision is always with you!!
This note is not written for specific person or race… I have written this just because I feel sorry when people waste their valuable human lives for nothing by doing such ignorant things… it’s always you to identify pleasure as the pleasure… and the suffering as the suffering which arise by attaching to that pleasure… it’s always up to you to identify flame as the flame! (This is for all human beings in this world… this is not for Buddhist or Catholics or Muslims or christens or Hindus or someone else… this note is just for human beings)
I am no one to order you… I am no one to request you… I am no one to tell you what is right or what is wrong… I just written this note through my intelligent level which I have notice that these actions are so evil and harmful for human beings & other beings around them… it’s always up to you to make your decision!!
May triple gem bless you for the best!! 

තම තම නැණ පමණින් විමසත්වා!!

බල්ලෝ රැලක් ගෙනහින් දානවා හොදට ඉඩ පහසුව තියෙන පිට්ටනියකට... ඔන්න ඉතින් පොරකන්න ගන්නවා... ඒ අතරට මස් කටුවක් එහෙම දැම්මාම කොහොමද ඒ පොරකෑම තවත් වැඩි වෙනවා නේද? තුවාල කරගෙන ලේ පෙරාගෙන දත් විලිස්සගෙන පොරකනවා...
අන්තිමට ලැබෙන දේකුත් නැහැ කාලය ගත වෙච්ච එකයි තමන්ව විනාශ කරගත්ත එකයි තමයි වෙන්නේ නේද?  
බල්ලෝ කරන්නේ කාලා බීලා නිදාගෙන තමන්ගේ සීමාවන් ලකුණු කරගෙන තවත් ආශ්වාදයන් තියෙන ඒවා අරගෙන වෙලාව තියෙන නිසා වැඩි හරියක් කරන්නේ පොර කන එකම තමයි...

අන්තර්ජාලය, ෆේස්බුක්, නොමි‍‍ලේ වෙබ් අඩවි බ්ලොග් අඩවි සපයන පිට්ටනියක් තියෙනවා... ඒ පිට්ටනියට එකතුවෙන පිරිසක් ඉන්නවා... ඒ අය කොයි වෙලේත් බලන්නේ තම තමන්ට කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් දකින්නට ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න... ඒ පොර පිටියට වැටෙන මස් කටු තමයි නොයෙක් නොයෙක් ලෝකයේ සම්මත මාතෘකාවන්...
දේශපාලනය, ‍බුද්ධ ධර්මය යැයි කියන ධර්මයන්, නොයෙක් ආගම් ජාති කුලයන්, නළු නිළි පිරිස් ගැන, ඇඳුම් පැළඳුම්, අධ්‍යාපනය, ඉතිහාසය, නොයෙක් රටවල සම්මත චරියාවන් ආදිය තමයි නිතර දකින්නට තියෙන නිතර පොර කන මස් කටු වැනි මාතෘකා කීපයක්... ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැතිව කාලා බීලා අන්තර්ජාලය කියන පිට්ටනියට එකතු වෙන මේ පිරිසත් අර කරන්න වෙන වැඩක් නැති නිසා මහා ලොකු දෙයක් වටිනා දෙයක් කරනවා කියලා හිතාගෙන අර දාන මස් කටු වලට පොර කනවා... මස් කට්ටක් වැටෙනකම් බලාගෙන ඉන්න මේ කට්ටිය ඒ අවස්ථාව ආව ගමන් එයින් උපරිමයට තමන්ව විනාශ කරගන්නට සිත, කය, වචනය මෙහෙයවනවා...
ලංකාව කියලා සම්මත කරගත්ත අපේ රටේ උදවිය වැඩි හරියක් ගෙදර ගිනි පිටතට දෙනවා... ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන තරමක් වැරදි වැඩ තමයි ඒ අය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ... ඒ විතරක් නොවේ හොදයි කියලා තම තමන්ගේ නැණ පමණින් මැනගන්න වෙනත් රටවල් කියලා සම්මත කරගත්ත ප්‍රදේශ වල දේවල් ‍පුළුවන් තරම් වපුරනවා... ඒ කියන්නේ පිටත ගිනි ඇතුලට ගන්නවා... දැන් ඉතින් පවුලකට වෙන දේම තමයි වෙන්නේ නේද?  පිටත ගිනි ඇතුලට අරන් ඇවිලෙනෝ කිව්වාට වැඩක් නැහැ වගේම තමයි ඇතුලේ ගිනි පිටතට දීලා ඇතුලයි පිටයි දෙකම ඇවිලෙනෝ කීමත් වැඩක් නැහැ... එහෙම නේද?
දස අකුසලය උපරිමයෙන් කරමින් ඒවායෙන් මිදේවා මිදේවා කිව්වට මිදෙන්නේ නැහැනේ නේද?  ඒකට උත්සාහයක් වීර්යක් කරන්න ඕන... කවදාවත් හිතුනේ නැතිනම් බල්ලෝ පොරකන්නේ ඇයි කියලා මේ ගැනත් හිතලා බලන්න... ඒ බල්ලෝ වෙලා ඉන්නේ අහසින් පාත් වෙච්ච අය නෙවේ... මිනිස් අත්බැවයක් ලබා අපි වගේම සිත, කය, වචනය තමන්ට රිසිසේ මෙහෙයවන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිමයට දස අකුසලය කරන්න පෙළඹිලා... මිනිස් වෙසින් තිරිසන් වැඩ කරලා... පොරකමින්, ද්වේශ කරමින්, අනුන්ට හිංසා පීඩා හිත් රිදවීම් වන විදියට තම තමන්ගේ සිත, කය, වචනය මෙහෙයවලා යම් ගතියක් යම් ස්වභාවයක් වඩපු නිසා ඒ වඩපු ගතිය නම් හේතුවට අනුව පහල වෙච්ච ජාතිය තමයි තිරිසන් ජාතිය කියන්නේ... තම තම නැණ පමණින් තමන් තුල තිබෙන තිරිසන් ගති හඳුනාගන්නේ නම් ඒ තිරිසන් වැඩ ඉස්මතු කරමින් ඒ කියන්නේ රාගය, ද්වේශය උපරිමයට යොදාගනිමින් තමන් වින්දනයක් ලබනවා නම් එසේ කරන්නේ ඇයි කියලා හේතුව හොයලා බැලුව නම් තමන්ටම තේරෙයි ඒ හේතුවත් සමඟ ගනුදෙනුව නවතා දැම්මා නම් ඔය කියන රාග, ද්වේශත් පහල වෙන්නට හේතු නැතිව යනවා කියලා... ඒ අනුව සිත, කය, වචනය මෙහෙයවා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ වඩන ගතියට අනුවයි ඵලය ලැබෙන්නේත්... 
පැණි බිංදුවක් වැටුනොත් කූඹි කොහේ හිටියත් ඇදිලා එනවා... මස් කට්ටක් දැම්මාම බල්ලෝ කොහේ හිටියත් ඇදිලා එනවා... ධාන්‍ය ටිකක් දැම්මාම කු‍රුල්ලෝ කොහේ හිටියත් ඇදෙනවා... ඇයි මේ? ඒ අයට ආහාරයක් තියෙන නිසා... ඉතින් අර ඉහත කියපු මස් කටු වැනි මාතෘකා දැක්කම ‍නොයෙක් පිරිස් නොයෙක් ලෙසින් ඇඳිලා එන්නේ ඒ ඒ අයට එතැන ආහාරයක් තියෙන නිසානේ... මොකක්ද මේ ආහාරය?  ආශ්වාදය නොවේද කියලා තමන්ම නුවණින් විමසා බලන්නකෝ...
අනුන් විවේඡනයෙන්, තමන් දන්නවා යැයි හුවා දැක්වීමෙන්, අන් අය පහත් කිරීමෙන් විතරක් නොවේ මස් කටු දාලා අනිත් අය පොරකනවා බලාගෙන සතුටක් විඳින අයත් සිටිනවා, මේ සියලු දේ තම තමන්ගේ අවිද්‍යා මට්ටමෙන් පැවැත්මකටම හිත තබා කරන්නක්ම නොවේද කියලා තම තම නැණ පමණින් විමසා බලත්වා!
රැල්ලට ගහ ගෙන යන්න ලේසියි... ඒක කොහොමත් වෙරලට ගිහින් දානවා... හරියට මූදේ තියෙන කුණු ඔක්කෝමත් රැල්ලත් එක්ක වෙරලට ගහ ගෙන යනවා වගේ... තමන්ට වුවමනා ගොඩබිමට පීනලා යන්න උත්සාහ වීර්ය නොකර  රැල්ලට හසුවෙලා පහසු නිසා ගහගෙන යන්න හැදුවොත් වෙන්නේ අර කුණු ගොඩේම ගඳ ගහමින් ඉන්න තමයි නේද?  උත්සාහ වීර්ය ගෙන සුවඳ හමමින් ගඳ ගහන මඩ ගොඩේම මඩ නොගාගෙන ඉන්න නෙලුම් මලක් වෙන්න අපට බැරි කමක් නැහැනේද? 
තම තම නැණ පමණින් විමසා තමන්ගේ වඩන ගතිය හඳුනාගෙන කුණු ගො‍ඩටම ගොස් ගඳ ගහන කුණු කෑල්ලක්ම වෙනවාද?  වැඩකට නැති මස් කට්ටකට තමන්ව විනාශයට පත් කරගන්නා තරම් පොර කන ‍බල්ලන් අතරෙන් බල්ලෙක් වෙනවාද?  පැණි බිංදුවක් වැටුනොත් එතැනට ඇදිලා ඇවිත් පැණි බිංඳුවේම ඇලිලා විනාශ වෙන කූඹියෙක් වෙනවද?  පහසුවෙන්ම ඉස්මතු වෙන නිසා රාගයෙන්, ද්වේශයෙන් දැවි දැවී පිච්චෙමින් ඉන්නවාද?  ගෙදර ගිනි පිටතට දෙන එලියේ ගිනි ඇතුලට ගන්න අනුන්ගේ ඕපාදූප සොයමින් කාලය නාස්ති කරගන්න පහත් වූ ගති ඇති ස්ත්‍රියක් පමණක් වෙනවාද?     
නැතිනම් උත්සාහ වීර්ය කොට සිත, කය, වචනය සංවරත්වයට පත් කරගන්නවාද?  රාග ගිනි, ද්වේශ ගිනි නිවාගෙන සැනසීමක් ලබනවාද යන තීරණයට තම තමන් විසින්ම තම තමන් ගැන අධ්‍යනයක් කොට බුද්ධිමට්ටම් අනුව තීරණයකට බැස ගනිත්වා!!
කිසිවෙකුටත් එල්ල‍ කොට ‍නොලියමි... අනන්ත සසර දුකේ බියකරු බව යම් නුවණක් වේ නම් ඒ නුවණින් අත්දකින නිසාම මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් සටහන් තබන්නෙමි... තම තමන්ට සුදුසු යැයි සිතෙන ලෙසින් තීරණයක් ගනිත්වා!! ආශ්වාදය ආශ්වාදය ලෙසින් දකිත්වා! ඒ ආශ්වාද‍ය තුල ඇලෙමින් බැ‍ඳෙමින් සිත, කය, වචනය මෙහෙයවූ විට තමන්ට කරගහ ගන්නට වන අනන්ත දුක් කන්දරාවත් දකිත්වා!  ගිනි හැඳින ඒ ගිනි නිවාගනිත්වා!! (ලෝකයේ සම්මත ආගම්, ජාති, කුල මල භේදයක් නැතිවම සියලුම මිනිසුන් යැයි සම්මත මිනිස් සත්වයා වෙනුවෙන් සටහන් තබන්නෙමි!!)
ඔබට අණ දීමට හෝ ඉල්ලීම් කරන්නට හෝ කල යුතු නොකල යුතු දෑ පෙන්වා දීමට තරම් වන මහා පුරුෂයෙක් නොවන්නෙමි... මගේ නැණ පමණින් යමක් නොකල යුතුද, යමක් තමන්ට මෙන්ම අන් අයටද හිංසාවක්ම වෙන දෙයක් ලෙසින් හැදින ගත්තේද, මේ ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි යම් නවීන තාක්ෂණයක් වේ නම් එය ඕපාදූප සඳහා හෝ අන් අය විවේඡනයට යොදා නොගෙන තමන්ට මෙන්ම අන් අයටද යහපතක් කරන්නට යොදාගන්නට හැකියාවක් අවස්ථාවක් තියෙනවානේද යන්න මාගේ නැණ පමණින් දුටු තරමින් මෙසේ සටහන් තබන්නෙමි... ඔබේ තීරණය සැමවිටම ඔබ අතම වේ!  ඒ සඳහා ඔබේ නැණ පමණින් ඔබ පියවර ගනිත්වා! තිසරණ සරණ ලැබ යහපතක්ම කරගනිත්වා!!

Thursday, June 17, 2010

Let's Understand about the Real Sila (precepts / virtue / discipline) which helps for NIRVANA!

 WHAT IS THE REAL “SILA” WHICH HELPS TO NIRVANA!I found many described Sila as below:

·         Virtue, morality. The quality of ethical and moral purity that prevents one from falling away from the eightfold path.

·         Also, the training precepts that restrain one from performing unskillful actions.

·         Sīla is a mode of mind and intention cetanā manifested in speech or bodily action sees: kamma.

·         Sila is the foundation of the whole Buddhist practice, and therewith the first of the 3 kinds of training sikkhā that form the 3-fold division of the 8-fold path sees: morality, concentration and understanding. Etc…Rules of moral conduct are to be found in every religion. They may resemble other codes of conduct to a greater or lesser degree depending on the Teacher or religious system from which they originated. Usually they comprise lists of actions from which to abstain, involve that any actions not covered by the prohibitions are permissible. So we should know that there are many type of Sila describe in Buddha Dharma also.  Pancha Sila (5 precepts), Attanga Sila (8 percepts), Nawanga Sila (9 percepts), Dasa Sila (10 percepts), Samanera Sila & Upasampada Sila etc…Above all these Pancha Sila also known as 5 precepts, the 5 rules or the 5 principles are the Sila which we normally use in all of our day to day life.  It is customary for Buddhists to be delivered during almost every religious ceremony and those present at the ceremonies generally make a formal declaration of their intention to comply with them. This must have seen or heard Bhikkus enunciating ever since the time when we were still small children.  But did we understand them?


So isn’t it important to know how these 5 SILA really help us to achieve nirvana? And isn’t it important to know that 5 percepts, 5 rules or the 5 principles truly are the 5 SILA? Or isn’t it important to know what are real 5 SILA which helps to achieve nirvana?We accept these 5 precepts by saying “Panathipatha Weramani Sikkapadang Samadiyami - I hereby accept the training rule of avoiding all Killing”, “Adinnadana Weramani Sikkapadang Samadiyami - I hereby accept the training rule of avoiding all Stealing”, “Kamesu Michchachara Weramani Sikkapadang Samadiyami - I hereby accept the training rule of avoiding all Sexual Abuse”, “Musawada Weramani Sikkapadang Samadiyami - I hereby accept the training rule of avoiding all Dishonesty” and “Surameraya Majjapama Dhattana Weramani Sikkapadang Samadiyami - I hereby accept the training rule of avoiding all Alcohol & Drugs” as long as this life lasts...When we think about these 5 precepts there is one main fact is very noticeable.  That is when we say these 5 precepts is kind of a Vow or they are seems to be just a religious ritual which we accept and follow even we call them Pancha SILA.   We should understand what Sila is & what this religious ritual which we do as a promise is. “YANG SAMADANAG THANG WATHANG – SANGWARATTENA SILANG”

“Samadana” is obey or observing. “Watha” means something we practice formally as a rule.  So “Yang Samadanag thang Wathang means “something we observe or obey & practice formally as a rule.  Then what is Sila?  “Sangwara” means disciplined then “Sangwarattena Silang” means being disciplined is the Sila also can say being virtuous is Sila.Let me explain the two facts with their differentiations through examples to understand this fact very clearly. 

A person who lives by hunting or harming animals who is a Buddhist by his religion decided to Observe Sil in a Wesak Poya Day.  He will not kill or harm anyone throughout that day as he is practicing and obeying the some religious rules in this day.  What if he happen to see a rabbit or some another animal is in trouble or trapped somewhere on his way in such a day like this?  The hunter or the person who like to kill or harm animals for his needs and entertain will not take any action against that animal as he Observe Sil or as he vow to a religious formal procedure on that day.  He will think “Oh! Today I promised to stay good or well behaved and I don’t want to harm this animal today I just leave it alone or something like that”.  But if that animal stays the same when he comes next day he will kill it and use the meat or etc…   A person will not do evil actions when he Observe Sil and that is only for that exact time period he take the vow but not throughout his life time. A person who take this vow or follow this religious formal procedure of obeying to 5 percepts which we call 5 Silas can easily change his mind any time to do evil actions. For instance, some do not take alcoholic drinks during the Poya days, but subsequently they start drinking again.  This also shows that ONLY saying these 5 phrases will not give Sila for us.  We all know that many people just saying these 5 phrases and they break them… they believe this is just a religious rule and they even say I know that I am breaking the rules. Or he or she even says I may guide to the hell because I am breaking these religious rules… so is that the way we should discipline?  DO YOU also behave like that? Do you scared to break these just because of you guide to HELL… or do you practice these by force to go heaven?  Are you among the bunch of people who ready to do any of these if these religious rules are not anymore or for those who break these & they get excuses?  Do you say these 5 phrases just as a habit?  So DO YOU STILL feel this as real SILA?


THEN WHAT IS REAL SILA?

Once the price Mahanama ask Lord Samma Sambuddha “My lord, what is Arya Sila?”  Then our Lord Samma Sambuddha replied “Panathipatha PATIWIRATHI HOTI, Adinnadana PATIWIRATHI HOTI, Kamesu Michchachara PATIWIRATHI HOTI, Musawada PATIWIRATHI HOTI, Surameraya Majjapama Dhattana PATIWIRATHI HOTI ayang uchchathi Mahanama Ariya Sharawako Silawa hoti”So what is the meaning of this “PATIWIRATHI HOTI”?  The word “Rathi” gives the meaning of “desire / interest / hope”.  And the “Wirathi” gives the meaning that “get rid of desire / interest or no hope to do”

Then what was the meaning of 5 phrases which Lord Samma Sambuddha explained to Prince Mahanama?

“Panathipatha PATIWIRATHI HOTI – no interest for killing or harming others,  Adinnadana PATIWIRATHI HOTI – no interest to stealing,  Kamesu Michchachara PATIWIRATHI HOTI – no interest for sexual abuse, Musawada PATIWIRATHI HOTI – no interest for cheating or dishonesty, Surameraya Majjapama Dhattana PATIWIRATHI HOTI – no interest for intoxicating things” “All living beings are afraid of punishment and death. Life is dear to all beings (as well as to ME)”. By putting ourselves in their place, we realize that we, individually, should neither kill nor cause others to kill”. This is the universal Dharma, Lord Buddha wanted us to understand, through entering into one another’s feelings, that all living beings love life as much as we do and have no less fear of death.  If a person who doesn’t even know about these 5 phrases is thinking as above and he or she thinks; “I don’t like if someone come to kill me. I don’t like if someone come to harm me. I know how it’s hurt when someone hit me or do evil things for me.  I am scared for the death and so as they.  They too hurt… they too feel scared… they too don’t like harmful things to them.  So I should not harm anyone else or any animal in this world doesn’t matter how big or how small are they I will not harm them or take evil actions against for them.”When someone able to think like above they understand one truth through their own wisdom… those who understand this truth like this way and practice the good side like this way have the real SILA and for that it is NOT mandatory to being a Buddhist or Catholic or Christian or Muslim or Hindu or anyone else in your religion or nationality as this a one common universal truth to practice… and it is call being intelligent and being intelligent means they are the real Buddhists!  And that Buddhist cannot categorize to a specific religion or nationality so he or she is free to select any of the religion or nationality in this world as a practice or tradition.   Our beliefs don’t change the universal truth… that changeless truth is “always good / pure cause to the good / pure effect and bad / evil cause to the bad / evil effect!”  So IF anyone decides to DO good / pure things by his or her heart will gain a discipline.  And that discipline comes out through the Sila which described above and that is what said as “Sangwarattena Silang”!


What are the sins which Sowan persons are NOT DOING in any condition?

01)   Killing Mother

02)   Killing Father

03)   Killing greatest Arihats

04)   Hurting / injuring greatest Samma Sambuddhas

05)   Divide the Sangha society (to fight, argue, etc)

06)   Never become a person with false visions permanently


What are the sins which an Arihat DO NOT DO TILL HIM ALIVE? 

01)   They ARE NOT involve with killing (knowingly)

02)   They ARE NOT involve with stealing what belongs to others (knowingly)

03)   They ARE NOT involve with sexual activates (knowingly)

04)   They ARE NOT involve with dishonesty / cheating (knowingly)

05)   They ARE NOT involve with using things which cause to intoxicate (knowingly)So you can understand now what are the sins a Sowan person and Greatest Arihats are NOT doing…

And there is 5 Sila mentioned in Dhamma which we should understand and you can learn about them in this article. SO DO YOU STILL THINK SILA IS ONLY FOR BUDDHISTS?

If YOU understand the simple universal Dharma which is the ultimate TRUTH which is “always good / pure cause to the good / pure effect and bad / evil cause to the bad / evil effect” YOU will never take step forward to DO the evil or bad things.  If someone says “I’ll give YOU millions or YOU will gain this if you kill or lie or steal or Sexual Abuse or etc…” YOU WILL NOT take any action for the bad / evil side as you understood that IT IS BAD… IT IS EVIL… IT IS HARMFUL FOR THE SOCIETY AS WELL AS FOR ME… IT WILL NOT GIVE ME ANY GOOD RESULTS… THE BAD/EVIL EFFECTS WILL FOLLOW ME FOR SURE… THERE IS NOTHING I CAN GAIN THROUGH THIS BAD/EVIL ACTIONS…etc… this is being wise and this is being intelligent.  If they are fishermen or some kind of profession like that, disregard the first Sila which, if observed, would make fish catching or fish selling impossible, but they may refrain from killing other animals. If medical students, they do not entirely follow the first Sila, observance of which would render the use of animals for research and experimentation impossible, but they may observe the 5 percepts whenever it is practical for them to do… BUT a person who discipline & with Sila is not doing his profession with the interest if his or her profession happen to do bad actions as above… he or she always willing to change the profession as soon as he or she got a chance… and if they truly into that intension they are getting chances also… and this topic is to be discuss later.  

Being tagged as a Buddhist as a result of born in a Buddhist family doesn’t make anyone Buddhists.  Understanding this universal truth will make you a LAZY PERSON TO DO EVIL / BAD actions and those evil actions can’t entertain you anymore which are harmful for you & to the world.  You have no interest to do such bad or evil activities in your life… you are auto disciplined through the dharma.  You don’t have to put any effort to be discipline.  You don’t have to observe Sil only for a day or specific time period AS YOU ARE DISCIPLINED WITH SILA.    We should mean them through practice which comes ONLY through an understanding & wisdom.    And this understanding and the Sila which comes through that wisdom is not a barrier for someone’s professions or someone’s living.  This Sila is the principle of human behavior that promotes orderly and peaceful existence in a community as well as the first step towards concentration (Samadhi) and insight (Panjna).   This is the Sila which helps to national growth, the force that brings about economic prosperity and general contentment. Without Silas, the productivity of individuals will tend to eliminate and destroy itself. Where the productivity of one individual is high but it is detrimental to that of someone else, nothing is added to the community diminishes and consequently it is difficult to promote general progress and prosperity. Everyone in this world agreed that “Killing / Harming, Stealing, Sexual Abuse, Dishonesty or Cheating and taking Alcohol & Drugs which lose our thinking ability for a while” are in the side of BAD ACTIONS, CRIME and DO NO GOOD FOR THE WORLD AND ITS BEINGS… even in movies… songs… cartoons… stories & other life entertaining things express the same idea by categorizing these into the bad / evil side… and also those who do these things categorize as bad or evil people or harmful people for the society…

Now it is the time to think!  Why we categorize this way?  Why we categorize these into evil actions? Why we categorize those people as bad?  Why we never specify a religion or nationality or something like that when we categorize these actions or people as bad & evil?  Why we always against for these bad / evil actions even those people are Buddhists or Catholics or Christians or Hindus or Muslims or etc…? Why we normally categorize people even if the president or a king or someone respectable in the society does these bad / evil actions they are also as bad or evil people?  Because everyone accept this universal truth by knowing or not knowing!  Even from this point of view, it can be seen that JUST ONLY when people observe Sila as a religious formal procedure or a peaceful action in a specific day or time period will not help to build this good & right society.  When they living virtuously or discipline without any extra effort and they have Sila comes through their own wisdom they are NOT harmful for the SOCIETY neither to themselves.  As this Sila quality is with their own understanding no one can make them harmful to the society neither to them by force.  So, realizing this Sila can bring prosperity to the community.So now we should know what are these real 5 Silas according to the described Sila above; 

“Pahana Silang, Weramani Silang, Chethana Silang, Sangwara Silang, Awithikkama Silanthi!” 

Lord Samma Sambuddha said when a person listens to the real dharma through a Kalyana mitta (real friend guide you to the end this endless suffering) by revising those dharma you listen through your own mind you able to understand the truth.  Through that understanding you realize that this world is not the way we want and that cause us for the suffering and if things are suffering it is destitute.  “Anichcha, Dukka & Anatta” That means the main 3 qualities of this world & us. Through that realization he recognizes that this world is nothing but a illusion and there are nothing useful or nothing suitable to take as I or MINE…  As that person realizes this ultimate truth by his own wisdom no one can change his or her mind.  And he will end suffering for sure… and he or she understands that do things which cause to guide to the 4 main hells are useless things to do…. and there are nothing can gain through those in this changing destitute world.

·         With that thought, the person drops the activities which he or she used to do which cause to him or her to guide to the 4 main hells (Cold Hell, Burning Hell, Asura Hell & Beasts’ Hell and this topic to be described later).  And that is Pahana Sila which meant Sila achieved through dropping evil actions which guide someone to main four hells.

·         That person also stopped entertaining him or herself by attaching to those evil actions which guide someone to main four hells and that is call Weramani Sila.

·         And that person never even gets a thought of those evil actions which guide someone to main four hells and that is call Chethana Sila.

·         By not doing those evil actions which guide someone to main four hells that person gain a discipline which never break and that is call Sangwara Sila.

·         And this person is a Arya person who will end his or her life by achieving Nirvana and the Sila he or she have will never break or change till they attain Nirvana and that is call Awithikkama Sila. 

So this is what we should know as 5 Silas which also known as Pancha Sila or Ariya Kantha Sila. There are few facts which you should understand by now then.

Those are this 5 Sila is something which can’t observe or obey through phrases.  Anyone can observe the 5 percepts and live life nicely & peacefully but as long as you are completed through these 5 Silas you still have reasons to have life in those four hells.  This is common to everyone including Bhikkus & Bhikkunies.Then the Sila is coming with the purity of mind.  And it is not something we gain through forcing to our mind or someone.  It should come through wisdom and once we gain it will never change it as we are with the understanding.THEN WHAT ARE THOSE 5 PHRASES WHICH WE CALL 5 SILA ALL THESE DAYS?

There is one main fact mentioned in every description of 5 Silas which mentioned above is “evil actions which guide someone to main four hells”.  Above described person is a person who gets rid of doing those evil actions which guide someone to main four hells only.  He or she is not a person who stopped all the sins yet.  And according to the dharma it is impossible to live this worldly life by being perfectly avoiding all these described 5 sins as normal worldly persons.  And also I would like to discuss the 5 Sikkha (5 learning/ 5 phrases / Pancha Sikkha we all use to say everyday as 5 Silas or Pancha Sila) and there true meanings which is the highly important for everyone those who say I protect 5 Sila in my life.


“Panathipatha Weramani Sikkapadang Samadiyami”

“The Greatest Arihat is one who get rid of harming & killing, he gave up harming & killing others, he didn’t have the weapons to kill or harm others… he was shame & scared to do evil actions and sins, he spread metta to every living being with his pure heart.  As a follower of his great Arihat, I too get rid of harming & killing, I gave up harming & killing others, I don’t have the weapons to kill or harm others… I am shame & scared to do evil actions and sins, I too spread metta to every living being with a pure heart and this is my first Learning / first sikkha!”

So do you still think you protect this first phrase by saying it and till end of your life?  Do you still think you have no weapons to even a kill a mosquito or ant or tiny insects which comes to harm you?  Do you still think you are shame to kill even a tiny mosquito even if he spreading the worst diseases for you?  So do you still think this is practical for a person whom trying to save his or her cultivation from insects.  Doesn’t that person use insecticides to kill them to give foods for others?  How practical is this to a person whom trying to save his only food left at home from ants or someone else?  Of course everyone killing & harm others for some extend when it’s come to the existence in this worldly life.  So this is practical for those who live like Arihat.  This is practical for that who live ascetic lives like Bhikkus or Bhikkunies and that is again IF THEY REALLY follow their path like that way ONLY!  So when we can say this exact phrase “Panathipatha Weramani Sikkapadang Samadiyami” with the true meaning?  Of course you can decide an exact time period or day and practice this for that determined period only BUT make sure you practice it perfectly.  You should not even kill or harm other living being even THEY COME TO TAKE YOUR LIFE… so do you believe you can stay like that? And are you still ready to say that you protect the first sikkha by not killing animals?  Are you sure you don’t have at least insecticide sprayers at home for your protection?  So do you still think you can protect the first sikkha simply as that?          “Adinnadana Weramani Sikkapadang Samadiyami”

“The Greatest Arihat is one who gets rid of taking things which he didn’t receive, he only takes the things which he received, he expects only things which he received for himself and he lived his life with purity & pure handlings.  As a follower of his great Arihat, I too gets rid of taking things which I didn’t receive, I only takes the things which I received, I expects only things which I received for myself and I lived my life with purity & pure handlings and this is my second Learning / Second sikkha!”

“Taking things which didn’t receive” means we can’t even eat the things which cook or can’t even drink some tea or water if someone else didn’t give us.  The greatest Arihat didn’t have to eat food which others didn’t provide him.  He got his alms and he didn’t want to earn things and eat or drink or use for his living as he lived purely. Do you have a person always with you which provide the food for eat drinks for drink?  Of course you can say this and protect this in a special day when you observe Sila there are people to serve you and take care of your needs… BUT again you can’t expect things which you didn’t received on that day!  So do you still believe you protect this second sikkha all the time in your daily life?    Is it enough only to avoid stealing to protect this greatest sikkha?“Kamesu Michchachara Weramani Sikkapadang Samadiyami”

Those who observe Sila may know that the correct version of this phrase is “Abrahmachariya Weramani Sikkapadang Samadiyami” and the above version we use for our day to day life…“The Greatest Arihat is one who gets rid of sexual activities, he avoids all the sexual behaviors and he lived a pure life by get riding of these despicable sexual behaviors.  As a follower of his great Arihat, I too gets rid of sexual activities, I too avoids all the sexual behaviors and I live a pure life by get riding of these despicable sexual behaviors and this is my third Learning / third sikkha!”

I believe you understood the exact meaning of this phrase and I believe anyone who lives a family life can’t protect this greatest sikkha. “Musawada Weramani Sikkapadang Samadiyami”

“The Greatest Arihat is one who gets rid of dishonesty / cheating, he always spoke the truth only, he lived such a pure truthful life.  As a follower of his great Arihat, I too gets rid of dishonesty / cheating, I too always speak the truth only and I too live such a pure & truthful life and this is my fourth Learning / fourth sikkha!”


“Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkapadang Samadiyami”

“The Greatest Arihat is one who gets rid of intoxicating things (there are fascinating things which cause to attract to this world & worldly things.  The word “sura” gives the meaning of desire. “meraya” gives the meaning of mesmerize.  Then what are the things which help to raise our desire?  Beautiful things which we see, nice sounds which we hear, fragrance, tastes & feelings coming through what we touch simply we call these 5 temptations which we grab through our 5 senses (Eyes, Ears, Nose, Tongue, Skin).  When the desire is high we are fascinating for those things and simply they mesmerize our mind where we have no escape.  This attraction make us delay to complete our path of Nirvana and make us continue this life circle.  This is the deep meaning of “Surameraya Majjapama dattana” and alcohol, drugs & etc just a few part of these things).  So the greatest Arihat never delayed his greatest path to Nirvana and he achieved the final result without any delay.  As a follower of his great Arihat,  I too follow the path to Nirvana without any delay and I too get rid of these 5 temptations which cause to delay my path by dragging me into this life circle where I have no escape and this is my fifth Learning / fifth sikkha!If you think you are able to follow these greatest meaningful 5 Sikkha which your life directly guide to the Nirvana through the discipline you gain through these please do follow. But make sure you protect them too.  And do you still think that you were protecting these 5 Sikkha by saying all the time just like parrots?  Do you still think you were honest to these 5 learning? I am sure as an intelligent reader you already understood the mistake we have done all these days.  And also I believe you are ready to correct your mistake as a true follower of Lord Samma Sambuddha.  Please don’t give up or disappoint about anyone who guide you to do these mistakes.  Spread Metta to all and let’s practice this in a correct way.  You can use these greatest 5 Sikkha “Panathipatha Weramani Sikkapadang Samadiyami”, “Adinnadana Weramani Sikkapadang Samadiyami”, “Kamesu Michchachara Weramani Sikkapadang Samadiyami”, “Musawada Weramani Sikkapadang Samadiyami” and “Surameraya Majjapama Dhattana Weramani Sikkapadang Samadiyami” when you observe Sila in the temple or somewhere and make sure you thinks a specific time period which you truly behave like these.  And make sure you protect these 5 learning as your life or more than your life in that period.  Everyone can do it nicely if you are truly dedicated to the path of Nirvana and I wish you good luck also.So you might wonder how you believe in this article which I explained some meaning which you never knew or may be knew... but let’s forget the fact where I learnt these for a moment… WHAT IF THESE 5 SIKKHA REALLY HAVE THESE MEANING AND BY ONLY SAYING THESE LIKE PARROTS AND NOT PROTECTING THEM FOR ITS TRUE MEANING I OR YOU DO A WRONG THING?  WHAT IF BY PRACTICING THOSE THINGS FOR THE SAKE OF IT’S WE BLOCK OUR PATH TO NIRVANA FOR LONG TIME? WHAT IF WE BETRAYED TO OUR GREATEST LORD SAMMA SAMBUDDHA BY PRACTICING WHICH WE REALLY DON’T KNOW WHAT IS THE CORRECT MEANING?Well my dear friends, I am not ready to take this risk as I really need to follow my path to Nirvana perfectly and achieve the ultimate goal.  I really don’t need to do anything wrong by knowing or not knowing…   what I believe and observed in those meanings is they are really matching to the Dharma.  And there are possibilities which those 5 phrases have those exact meanings.  So I thought and made my decision.  It’s time for YOU to think and do the right and correct ourselves for the greatest achievement. 

 

Then what is the most suitable way which we should practice these greatest 5 basic percepts which help to the society as well as to us?Make these 5 good qualities basic rules of your life – As you know now by avoiding these 5 sins you become a honorable person in the society as well as to you & your family – Avoid these 5 sins by thinking about you & your society – Be a truly honest person which protect these 5 rules as your life – Be honest to protect them when others are not around you also (because some people just show off by showing that they are living with these rules by they are taking the maximum advantage when they get a chance to break these)

So let’s practice these valuable 5 percepts with the meaning like these –

Main thing is practice these 5 phrases in your own mother tongue which gives a real meaning to your mind & heart.  Then only you feel that by practicing these rules you are not just saying or promising to your religion chief or someone else… Make these rules as a promise which makes you to yourself… anyone can cheat others but NOONE CAN CHEAT THEIRSELVES & THEIR OWN MIND OR HEART… this is common to everyone and without any difference of religion or nations all human beings no this simple fact.  As I said earlier also - Our beliefs don’t change the universal truth… that changeless truth which is “always good / pure cause to the good / pure effect and bad / evil cause to the bad / evil effect!”  So practicing these will only guide you to the good for sure!  Think and think again as there are no chance for guiding these simple facts for the bad side… no harm for YOU neither the society… do the best as much as you can… protect these as your own life… it will  not make you any harm.  Be shame to break these… be shame to yourself… when you practicing these things in this way for sure you will feel guilty when you break even one of these and for sure you will take actions to correct it for yourself.      I avoid all Killing & harming other living beings as the first rule of my life

I avoid all Stealing taking things which are not belongs to me as the second rule of my life

I avoid all Sexual Abuse and all sexual habits which make no good for my family or the society as the third rule of my life

I avoid all Dishonesty and cheating others as the fourth rule of my life

I avoid all Alcohol & Drugs or any other intoxicating things which take my normal senses away and turn me a harmful person to my family & the society as well to me as the fifth rule of my lifeSo IF anyone decides to DO good / pure things by his or her heart will gain a discipline.  As much as YOU become honest to YOURSELF the discipline also will increase for that extent. So we can now understand a real meaning for Sila which we described earlier.  So when the Sila comes through a wise decision and discipline & live in virtuous practice or being virtuous we have no interest or desire to do those 5 evil things described above.  So when that understanding is with us the Arya Sila has improved within us which will guide us to end this endless suffering.    
May you all attain nirvana soon!