Follow by Email

නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Sunday, August 1, 2021

සිතේ කැළල් පරීක්ෂණය

 
සටහනේ අන්තර්ගතය

කණ්ඩියකින් මූණ බලලා මූණේ පිරිසිදු නිකැළැල් බව දැකලා සතුටු වෙනවා වගේ සිත ගැන නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කරලා කුසලතාවය ගැන සතුටු විය යුතුයි කියලා අපේ උතුම් සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ විසින් දුන්න අවවාදය ගැන අපි පසුගිය කතුවැකිය තුලින් විග්‍රහ කර ගත්තා මතකයි නේ නේද?

පිරිහෙන දහම නො දරන පුද්ගලයෙක් කියන්නේ කව්දකැළල් වලින්... කිලිටි වලින් තොර වූ සිතක් කියන්නේ මොකක්දඋතුම් සත්ධර්මය දරනවා කියන්නේ මොකක්දසතුටු විය හැකි කුසලතාවය කුමක් දඅන්න ඒ දේවල් දැන අවබෝධ කර ගන්නට හැකි වෙන්නේ මෙන්න මේ පරීක්ෂණය ඔබ තුල නිරන්තරයෙන් සිදු වුනොත් පමණයි!

 1. මම දැඩි ලෝභයෙන් ආශාවෙන් තොර වූ සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම් අවබෝධයි දඅවබෝධ වී නැත්ද?
 2. මම දුකට පත්... අසහනයට පත්... ගැටීමට පත්... ආදී විපතට පත් වූ ව්‍යාපාදයෙන් තොර වූ සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම් අවබෝධයි දඅවබෝධ වී නැත්ද?
 3. ධර්මයේ හැසිරීමට අලස බවින් මැලි බවින් යුතු දුර්වල බවින් තොර සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 4. උඩඟු... උද්ධච්ච... බවින් තොර සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 5. බුද්ධා දී තෙරුවන කෙරෙහි වූ සැක සංකා වෙන් තොර සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 6. කිපෙන සුළු සිතින් තොර ව තොර සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 7. කිලිටි කෙලෙස් වලින් තොර සිතින් යුතුව බහුලව වාසය කරනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 8. අධ්‍යාත්මයෙහි දහම් ප්‍රමෝදය ලබනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 9. අධ්‍යාත්මයෙහි චිත්ත සමථය ලබනවා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?
 10. අධි ප්‍රඥා ධර්ම විදර්ශනාව ලබන වා ද? මට ඒ දහම අවබෝධයි ද, අවබෝධ වී නැත්ද?

ලෞකික වශයෙන් වේවා ලෝකෝත්තර වශයෙන් හෝ වේවා පිරිහීමට පත් නොවී අභිවෘද්ධිය ම ලබමින් සසර සුවපත් වන්නට මෙන්න මේ පරීක්ෂණය ඔබ තුල නිරන්තරයෙන් සිදු විය යුතු මයි.

මේ පරීක්ෂණයේ දී ඔබට මේ ඉහත දහම් ඔබ තුල නැති බව දැනුනොත්... එකක් හෝ නැති බව දැනුනොත් ඔබ ඉතාමත් ඕනෑ කමින්... මහා උත්සාහයක් විරියක් දරලා සතියෙන් සිහියෙන් යුතුව අප්‍රමාදී ව පසුබැසීමකින් තොර ව  ඒ අඩුපාඩු සකසා ගන්නට කැප විය යුතුයි කියලා පෙන්වා දෙනවා. 

හරියට තමන්ගේ හිස හෝ වේවා ඇඳ ගෙන ඉන්න ඇඳුම් හෝ වේවා ගිනි ගත්තොත් ඒ ගින්න හැකි ඉක්මනින් නිවන්නට ඉතාමත් වෙහෙස වෙලා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරනවා හා සමානව කැප විය යුතුයි කියලා පෙන්නලා දෙනවා. අන්න එවිට නම් ඔබට නිවන බොහෝ දුර වෙන්නෙ නැති බව අවබෝධ කර ගත යුතුයි!

අනුන්ගේ දේවල් පරීක්ෂා කරමින් කාලය නාස්ති කර ගන්නේ නැතිව තමන්ගේ පරීක්ෂණය සිදු කර ගන්න... මූණ... ඇඟ පිරිසිදුව ලස්සනට තියා ගන්න කැප වෙනවා වගේම සිත පිරිසිදුව ලස්සනට තියා ගන්න කැප වෙන්න!

ඔබ වෙහෙස වෙලා ලස්සන කර ගත්ත කය තාවකාලිකයි... මම කියන්න ඕන නෑනේ ඒ ගැන නේදඑහෙත් ලස්සන කර ගත්ත සිතක් ඔබට සසර සුවපත් භාවය ම ගෙන දෙනවා!  ඒ ගැන නිති සිහියෙන් කටයුතු කර ගන්නට කැප වෙන්න!  ඔබට තෙරුවන් ම සරණයි!!!

 නිර්වාණ ධර්ම වෙබ් අඩවියේ සියලුම කතු වැකි කියවන්න මෙතැනින් යොමු වෙන්න! 

Stained Mind or Not

 

Article summary

Last time we talked about how we can obtain a pretty face with a beautiful mind. We talked about what are the facts which makes one to becomes a “person liable to decline”. And in this let’s find out what are the facts which cause to have a skilled & beautiful mind.

Last time we discussed how we concern of a pretty & clean face with no dirt or any stains.  We check our outer appearance all the time and we maintain it nicely because we do care for ourselves. 

But my dear human beings, having a beautiful & well maintained out appearance is not enough at all.  A beautiful mind is YOU.  It reflects who you are as a person.  No matter how prettier or handsome you are if you have an unskilled mind filled with dirt.     So, you better work out on your inner beauty too.

So, let’s see what are the given points by the blessed one for this work out. 

You should check your mind daily for these facts; what are they?

1.        Am I content? Is contentment often found in me or not? Do I know the path to be content?

2.       Am I in the destructive path? Am I having an agitated mind?  Do I know the path which leads not to have an agitated mind?

3.       Am I lazy to find out about the never heard dhamma before? Is dullness and drowsiness often found in me or not? Do I know the teachings to be free from laziness, dullness & drowsiness?

4.       Am I a calm being? How my attitude & ego works?  Do I know the path to get rid of ego?

5.       Am I doubtful & suspect about the noble beings & the teachings they shared? Do I know those teachings?

6.       Am I kind? How hateful I am?  How my heart is filled with anger?  Do I know the path of get rid from the anger?

7.       Is purity of mind often found in me or not? Am I filled with defilements?  Do I know the path to purify mind?

8.       Is internal joy with the teaching found in me or not?

9.       Is internal serenity of heart found in me or not?

10. Is the higher wisdom of contemplating the true nature found in me or not? Do I know that teaching?

Suppose while you are checking you don’t see any of these skillful qualities in yourself.  Or suppose even a single skill is missing.  

In order to get them you should make more effort.  You have to be enthusiastic like you have to care for your outer appearance.   Your passion for this, vigor, perseverance, mindfulness, and awareness will make you a skillful person.

Suppose your clothes or head were on fire. In order to extinguish it, you’d apply outstanding enthusiasm, effort, vigor, perseverance, mindfulness, and awareness. In the same way, you should apply outstanding enthusiasm to get those skillful qualities.

To be content, to not be agitated and relaxed, be enthusiastic, to be humble & calm, to be confident upon noble ones & path, to be kind & compassionate, having a pure heart filled with joy of practicing the noble dhamma & wise contemplating.  You definitely become a more beautiful human being with all these skills. 

When you have all these skillful qualities you can end the defilements and become a truly blessed being with the joy of a pure heart!  So, work on these beautiful humans.  Have a skilled mind!

 Read All the EDITORIALS of www.nirvanadhamma.com

Wednesday, July 21, 2021

නැණවත් බුද්ධ පූජාවට මඟ

 බුද්ධ පූජාව හුදෙක් ම චාරිත්‍රයක් පමණක් වූ යුගයක... පිළිම වහන්සේලා දන් වළදන්නේ දැයි ප්‍රශ්න කරන පිරිසක් වෙසෙන යුගයක... බුදු රඳුන් උදෙසා තැබූ බුද්ධ පූජාව තමන් ද ආහාරයට ගෙන සතුන්ට ද ආහාර පිණිස දෙන යුගයක... බුද්ධ පූජාව අරබයා අප කටයුතු කල ආකාරය ත්‍රිපිටක සත්ධර්මය ද ඇසුරෙන් පෙන්වා දෙන දහම් විග්‍රහයකි.  තම මතයන් ජය ගන්නට තර්ක වාද කරන්නට ඔබට හැකිය. එහෙත් අවසානයේ අස්වැන්න නෙලා ගන්නට වන්නේ ද වැපිරූ ආකාරයටමය. අධර්මයක් ප්‍රකට වේ නම් ධර්මය තුලින් ඒවා පෙන්වා දී නුවණැතියන්ට යහපත පිණිස කටයුතු සලසා දීම තථාගත සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ ඔවදනයි.  අන්න ඒ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා සිහිපත් කරගෙන සිදු කරන සියලු පූජාමය කටයුතු නැණවත් ව අර්ථවත් ව සිදු කර ගැනීමට... උත්තරීතර සම්මා සම්බුද්ධ රත්නය අවබෝධයෙන් යුතුව ප්‍රඥාවන්ත ව පිදීම පිණිස... ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් සිදු කර ගැනීම පිණිස... “නිර්වාණ ධර්ම” මඟ පෙන්වීමකි.  තම තමන්ගේ නිවන් මඟ කළ එළි කර ගැනීම පිණිස ම හේතු උපකාර වෙත්වා!!!

“නිර්වාණ ධර්ම” වෙබ් අඩවියට පිවිස රූපමය දහම් එකතුව නරඹන්න...

ග්‍රන්ථයක් වශයෙන් කියවන්න... 

නැණවත් ව බුද්ධ පූජාවන් සිදු කරන මඟ දැන ගන්න!


 

 

 

 

 

Thursday, July 1, 2021

Person liable to decline

Article summary

Aren’t you checking your face in a clean bright mirror to check whether there is any dirt or blemish? Aren’t you trying to remove it quickly if there is any? If there is no dirt or blemish at all, aren’t you feel happy? Even though we do this daily to maintain a good outer appearance, how often do you check your thoughts? How well you maintain your inner appearance?

Let’s see what Samma Sambuddha and the blessed one’s noble disciple has to say on this!

Once few bhikkhus, wen to see noble disciple Sariputta arhath thero.  And they asked;

“They speak of a “person liable to decline”, and “one not liable to decline”. But how did the Samma Sambuddha define a “person liable to decline”, and “one not liable to decline”?”

Then the Ven. Sāriputta explained how did the Samma Sambuddha define a “person liable to decline”

1.        It’s when a person doesn’t get to hear the true teachings of the blessed ones which they haven’t heard before.

2.       Even if they heard a little of them, they forget those teachings they have heard because of the carelessness.

3.       They don’t keep rehearsing the teachings they’ve already got to know.

4.       They don’t come to understand what they haven’t understood before.

When there are these 4 facts are available in one self, that person is liable to decline.  If you don’t have any of these you a “person NOT liable to decline”

You should train your mind to be skillful by thinking “I will be skilled in the ways of my own mind”.

Like you take your time to maintain the beauty of your face.  Like that way you should train your mind to be skillful.

“Suppose there was a woman or man who was young, youthful, and fond of adornments, and they check their own reflection in a clean bright mirror or a clear bowl of water. If they see any dirt or blemish there, they’d try to remove it. But if they don’t see any dirt or blemish there, they’re happy with that, as they’ve got all they wished for: ‘How fortunate that I’m clean!”

You can read the full sutta in; https://suttacentral.net/an10.55/en/sujato

In the same way you should check your mind and see how skilled you are.  Let’s find out how to do this through our next editorial.  Till then have a blessed time dear dhamma friend with a prettier face & a beautiful mind!

 Read All the EDITORIALS of www.nirvanadhamma.com

මූණේ කැළල්... සිත නිකැළැල්!

 

සටහනේ අන්තර්ගතය

කණ්ණාඩියෙන් මූණ බල බල මූණේ කැළල් තියෙනවද? කුණු තියෙනවද කියලා බලනවා නේද? පුංචි දරුවෙක් වුනත්.. කාන්තාවක් වුනත්... පුරුෂයෙක් වුනත්... මේ දේ කරනවා නේද? මූණේ ඉතින් මොනවා හරි කුණු ටිකක්... පැල්ලමක්... තිබුණොත් ඒක නැති කර ගන්න බොහෝම වෙහෙස මහන්සි වෙනවා නේද? මූණ බලන කොට පැල්ලම්... කුණු එහෙම මූණේ නැත්නම් සතුටුයි නේද? එහෙම මූණක් තියා ගන්න නේද උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්නේ?

ඉතින් අපේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේත් මේ උපමාව බොහෝ අවස්ථා වල දී පෙන්වා දෙමින් මෙන්න මේ වගේ කැපවීමෙන් යුතුව දහම් මඟ දියුණුවක් ලබන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නලා දෙනවා. 

දවසක් අපේ සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ව හමු වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් “පිරිහෙන දහම් දරන පුද්ගලයා... පිරිහෙන දහම් දරන පුද්ගලයා... කියලා කියනවා කව්ද මේ පිරිහෙන දහම් දරන පුද්ගලයා?” කියලා අහනවා.

ත්‍රිපිටකය - සූත්‍ර පිටකය - අංගුත්තර නිකාය - දසක නිපාතය - සචිත්ත වර්ගය - 5. පරිහාන සූත්‍රය

උතුම් සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ පවසනවා, අපේ සම්මා සම්බුදු හිමියන් මෙන්න මේ කාරණා දරා ගෙන ඉන්න පුද්ගලයාට තමයි “පිරිහෙන දහම් දරන පුද්ගලයෙක්” කියලා කියන්නේ කියලා.

 1. අසා ගත යුතු පෙර නො ඇසූ විරූ තථාගත ශ්‍රී සත්ධර්මය අසන්නේ නෑ.
 2. අසා ගත්ත යම් දහමක් වේ නම් එහි ත් අසිහියට පත් වෙනවා. ඒවා සිහි වෙන්නෙත් නෑ.
 3. සිතේ පෙර හට ගත්ත යම් අසා ගත් ධර්මයක් වේ නම් එයත් පුහුණු කලේ නැති නිසා, නිතර ඇසුරු කලේ නැති නිසා නැවත ඒ දහම් හට ගන්නේ නැතිව යනවා.
 4. පෙර අසා ගන්නට නොහැකි වූ අවබෝධ කර ගන්නට නොහැකි වූ යම් පෙර නො ඇසූ විරූ දහමක් වේ නම් එයත් අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි වෙනවා.

මෙන්න මේ කාරණා තියෙනවා නම් “පිරිහෙන දහම් දරන පුද්ගලයෙක්” කියලා කියනවා.  එහෙනම් පිරිහෙන දහම් නො දරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නට මොනවද කරන්න ඕන.  ඒ ගැනත් අපේ උතුම් සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මෙතැනදි පෙන්වා දෙනවා. පිරිහෙන දහම් දරන පුද්ගලයෙක් නො වීමට නම් ඔබට තමන්ගේ ම සිත ගැන... තමන්ගේ කුසලතාවය ගැන නිරන්තරයෙන් පරික්ෂාවක් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා. 

මෙතැන දි තමයි අපේ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් බොහෝ අවස්ථා වල දී උපමාවට ගත්, අපි මුලින් ම කිව්ව මුහුණේ කුණු... කැළල් පරික්ෂා කරන උපමාව පෙන්වා දෙන්නේ. 

එහි දී ඇති සිංහල අර්ථය මෙසේයි...

එහෙනම් කණ්ණාඩියෙන් මූණ බල බල මූණේ කැත කුණු කැළල් සුද්ධ කර කර හිටියාට විතරක් මදි සිත කුණු වෙලා නම්.  අභ්‍යන්තරය කැළල් පිරිලා නම් තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපතක් නෑ.  පිරිහීමක් විතරමයි.  එහෙනම් මූණ බල බල සුද්ධ කර ගන්නවා වගේ තමන්ගේ මේ අභ්‍යන්තරයත් නිරන්තරයෙන් පරික්ෂා කරන්න වෙනවා.  තමන්ගේ කුසලතාවය බලන්න වෙනවා.  තමන් තුල වැඩෙන කුසල් දහම් පරික්ෂා කරන්නට ඕන.  ඒ පරීක්ෂණය මොකක් ද කියලා ඊළඟ කතු වැකියෙන් අපි විමසා බලමු!

මූණේ කැළල් තිබ්බත් කමක් නෑ ඔන්න... සිත නිකැළැල් කර ගන්න වැඩ පිළිවෙළට බැස ගන්නට ඕන හොඳේ!  තෙරුවන් සරණින් නිවනම වෙත්වා!

නිර්වාණ ධර්ම වෙබ් අඩවියේ සියලුම කතු වැකි කියවන්න මෙතැනින් යොමු වෙන්න! 


 

Tuesday, June 1, 2021

Mind Check

 

Article summary

Have you ever wondered of checking your thoughts? How they behave and what are they based on? Have you ever wondered what your mind is up to throughout the day? Let’s have a ride in to our inner thought. Let’s find out who we actually are!

Have you ever thought about how you wake up in the morning and how you spend your mornings?  What about the thoughts you are having?  What kind of a mindset you are having in the morning?  Do you have greedy thoughts?  For an example do you think about what you have and what you have not in your life? 

Whether it is at home or school or work place or anywhere you go with your mind.  So, how your mind works throughout the morning?  Is it filled with greediness and the neediness for various pleasures?  Just check on them!

And then check if your whole morning filled with these kinds of thoughts as a result you get a noon filled with anger, worries, stress, doubts, jealousy, ego and all the toxics which toxic enough to ruin your life. 

For an example let’s say you were thinking about something you don’t have in your life in the morning… as a result of that thought then comes the next thought why it is not in your life… then again as a result another thought who’s responsible and what cause it and why you can’t have it and others do and etc… etc… endless!

Then the noon begins with the thoughts which arise because of the morning thoughts.  By the time it is filled with worries, stress, anger, jealousy and all the other possible toxics.   And noon continues… and you get tired by the afternoon…

As a result, you seek for something pleasurable. Clubs, drinks, sex, casinos, drugs etc… etc… you will find hard of sleeping in a calm & quite environment. Because your mind is toxic now as a result of how you thought from the morning. 

And if in the night time you fail to fulfill your desires that baggage goes to next morning session.  Next morning you again start thinking what you have and what you haven’t.  greediness for what you already have & also for what you don’t have… and then again, the noon with toxic thoughts.  And then the next night also seeking for the pleasures.

As you see, it’s a vicious cycle, which ruin your day.  And day by day it is becoming your life.  And see, at the end your life is filled with toxic and you waste most of your life with toxic thoughts. 

So, take the control my dear friends, take the control.  It’s your choice!  This is not happening because of some super natural powers which controls you.  IT IS PURELY YOUR CHOICE! BE AWARE!

Just take a moment to check on your thought at the morning.  May be as soon as you wake up… may be while you are brushing your teeth… may be while you are having your morning coffee… may be while you are driving or on the way to your school or work place… anytime… just somewhere in the morning to check the morning dose.  Then you will be able to identify easily and take the control of your morning dose of thoughts.

Then noon will be the result of the morning does and in the night, you will be able to enjoy a real good night! And as a result, you are going to own a more energetic yet so peaceful and a clear mind which leads you to experience all the actual wonders of a true human life!  So, have a blessed time dear friend!

 Read All the EDITORIALS of www.nirvanadhamma.com

තුන් වරුවේ කෙලෙස් සිත්


සටහනේ අන්තර්ගතය

මහණෙනි, දහම් තුනකින් යුත් මාගම බෙහෙවින් කාබුන් මරණින් මතු සැපයෙන් පහ වූ නපුරු ගති ඇති විවස ව පතිත වන නිරයට පැමිණෙයි. කවර තුනකින් ද යත්: මහණෙනි, මෙහි මාගම පෙරවරු මසුරු මල නැග සිටි සිතින් යුතු ව ගෙහි වෙසෙයි, මද්දහන තරහ නැගි සිතින් යුතු ව ගෙහි වෙසෙයි, සවස කාම රාගය නැගි සිතින් යුතු ව ගෙහි වෙසෙයි. මහණෙනි, මේ තුන් දහමින් යුත් මාගම බෙහෙවින් කාබුන් මරණින් මතු සැපයෙන් පහ වූ නපුරු ගති ඇති විවස ව පතිත වන නිරය ට පැමිණේ යි.

එදිනෙදා ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත් වන කාරණයක් ඉතාමත් කෙටියෙන් විග්‍රහ කර ගන්නට මෙම දහම් කොටස තුලින් උත්සාහ කරමු.  ඉහත දැක්වූයේ ත්‍රිපිටකයේ සංයුත්ත නිකායේ සළායතන වර්ගයේ මාතුගාම සංයුත්තය තුල තිබෙන තීහි ධම්මෙහි සූත්‍රයයි.  එහි දී බුදු පියාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙසේ පෙන්වා දෙනවා.

උදේම නැඟිටින්නේ ලෝභ  සහගත අදහස් වලින් යුතුව නම් උදෑසන කාලය ගත වෙන්නේ ඒ ලෝභ සහගත සිතිවිලි වලින් යුතුව නම්...  මද්දහන වන විට තරහ පිරුණු සිතින් යුතුව දහවල් වරුව ගත කරන්නේ ද්වේශ සහගත සිතිවිලි වලින් යුතුව නම්... හවස් වන විට කාම රාගය පිරුණු... කාම අදහස් ඇතිව කාම ආශ්වාදයන් බලාපොරොත්තුවෙන් රාත්‍රිය ගත වන්නේ ඒ අදහස් වලින් යුතුව නම්... මේ ආකාරයට සිත වැඩ කරන කාන්තාව මරණින් පසුව අපාගත වනවා කියලා. 

දැන් ඉතින් පිරිමි පාර්ශවය සතුටු වෙන්න ඕන නෑ “හම්මේ ඇති යන්තම් ගෑණු අයට කියලා තියෙන්නේ අපිට නෙවේකියලා.  බුදු හිමියන් විසින් කාත්නා පාර්ශවය මාතෘකා කර ගෙන යම් යම් අවස්ථා වල දී කතා කරන්නට යෙදුණ දහම් කොටස් එකතුවකින් මේ “මාතුගාම සංයුත්තයේ - මාතුගාම වර්ගය” සකස් වී ඇති නිසා තමයි මෙහි කාන්තාව ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන්නේ.  ඒ නිසා ඕවා කාන්තාවන්ට කියූ දේවල්, ඕවා පිරිමි අයට කිවූ දේවල්, ඕවා පැවිදි පාර්ශවයට කියූ දේවල් ලෙසින් වෙන් වෙන් කරලා නො ගැලෙපන විදියට මේවායේ අර්ථ ගන්න සුදුසු නෑ.

ඔබ නිවෙන්නට කැමත්තෙක් නම් කාන්තාවක් වේවාපිරිමියෙක් වේවා, පැවිදි පාර්ශවය වේවා මේ දේවල් තම තමන්ට ගැළපෙනවාද... ඒවා තමන්ගේ ජීවිතයේ යෙදෙනවා ද යන්න විමසා ප්‍රඥාවන්ත විමර්ශනයක් සිදු කොට, තම තමන්ගේ නිවීම පිණිස මේ දහම් කාරණා තමන්ගේ ජීවිත වලට එකතු කරගන්නට දක්ෂ වෙන්න ඕන.

එහෙනම් බලන්න කාන්තාවක් වුවත්... පිරිමියෙක් වුවත්... තවත් විදියකට කියනවා නම් ගිහි වේවා පැවිදි වේවා... උදෑසන අවදි වූ වෙලාවේ පටන් ගෙන දහවල් කාලය දක්වා ඔබගේ සිත වැඩ කරන ආකාරය විමසන්න. 

උදේ නැඟිට්ට වෙලාවේ ඉඳලා සිතිවිලි පහල වෙන්නේ රැස් කරන්න දතමන්ගේ යමක් තව කෙනෙකුට දීමක් ගැන සිතිවිලි පහල වෙනවා දඅතහැරීමේ සිතිවිලි පහල වෙනවදඋදාහරණයකට අපි ගමු ගෙදර ඉන්න පුංචි දරුවා සෙල්ලම් බඩුවක් අර ගෙන උදේම සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා... ඒක කැඩෙන බිඳෙන විනාශ වෙන අදහස ඇතිව ඒ දරුවාට සෙල්ලම් කරන්න දෙනවද? “නැත්නම් මේක මේ ලමයා කඩයි ද දන්නේ නෑ... කියලා ටිකක් ලොකු වුනා ම දෙන්න අරං තියනව දමතු පරිහරණය පිණිස රැස් කරනවා නේ නේදආහාර පාන වස්ත්‍ර කොච්චර නම් දේවල් ඉතින් රැස් කරනවා ද නේදඋදේ නැඟිට්ට වෙලාවේ ඉඳලම සිහිපත් වෙන්නේ තමන් රැස් කර ගත්ත ඒවයි... මතුවට රැස් කර ගන්නට තියෙන දේවල් සහ තමන්ට තවමත් නැති දේවල් ද?

ගිහි වේවා පැවිදි වේවා නිවන් කැමත්තෙක් නම් ඉතින් උදෑසන කාලය මේ විදියට තම තමන්ගේ සිත් වල රැස් වන ලෝභ සහගත සිත් හඳුනා ගන්නට ම වෙනවා.  ඒ පර්යේෂණය කල යුතුයි.

උදේ වරුව මේ විදියට සිතන විට දහවල් කාලය වන විට සිත ගොඩක් දූෂ්‍ය වෙලා... කිලිටි වෙලා... රැස් කර ගත්ත දේවල් රැක ගැනීමට සහ රැස් නො කර ගත්ත දේවල් ගැන කම්පාවක් ඇවිත්.  ඒවාත් එක්ක ඔන්න දහවල් වරුවේ නැඟෙනවා දුක, අසහනය, ඉරිසියාව, සැකය, වෛරය, ක්‍රෝධය.. නිමක් නැති අසහනකාරී සිතිවිලි.  අපි හිතමු ගිහි පාර්ශවය නම්... විවාහක නම් ඒ අයට තමන්ගේ සහකාරයා හෝ සහකාරිය තමන්ට රැස් කල දේවල් සහ රැස් නො කල දේවල් ගැන මනින්න පටන් ගන්නවා... දැන් දවල් වෙන කොට ඔන්න එතකොට එනවා “මගේ පැත්තට මෙච්චරයි කරලා තියෙන්නේ... එයාගේ පැත්තට මෙච්චර කරලා තියෙනවා...” වගේ සිතිවිලි සමුදායක්... ඒ එක්ක ම සැකය මතු වෙනවා... ඉරිසියාව මතු වෙනවා... කෙලෙස් කෝටි ගණනින් මතු වෙන්නේ... අත්දැකීම් ඇතිනේ... විමසා බලන්න.  දෙමව්පියන් හෝ වේවා... දරුවන් හෝ වේවා... ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් හෝ වේවා... රැකියා ස්ථානයේ හෝ වේවා... ඕනෑම සම්බන්ධයක් හා බැඳිලා මේ කෙලෙස් සහගත සිතිවිලි සමුදායන් හට ගන්නවා.

ඉතින් පැවිදි පාර්ශවය නම් තමන් වහන්සේලාගේ පැවිදි දිවිය තුල රැස් කල සහ රැස් නො කල දේවල්... තමන් අතහැරලා ඉන්න ස්වභාවය ගැන ඇතිවෙන මාන්නක්කාර රැස් කිරීම්... සීලය රැස් කල සහ රැස් නො කල සීලය ගැන... ප්‍රසිද්ධයි ද නැත්ද... දේශනා හැකියාව මත... ආදී පන්සල් ආරණ්‍ය කටයුතු හා බැඳුණු සිව්පසය හා බැඳුණු භෞතික දේවල් මත පමණක් නොවේ මේ විදියට ධර්මයට සම්බන්ධ කාරණා මුල් කරලා කෙලෙස් සහගත සිත් මතු වෙනවා.  උදේ නැඟිට්ට වෙලාවේ ඉඳලා මේ විදියට වැඩ කල සිත නිසාම දහවල් කාලයේ විද්‍යාමාන වන්නේ ඒ හේතුවට අනුව නැඟුන ඵලයක් වවන තරහසැකය, ඉරිසියාව ආදි කෙලෙස් සහගත සිත්.

උදෙත් ගත වුනා... දහවලත් ගත වුනා... සවස් කාලය එලඹෙනවා... දැන් මේ අසහනයෙන් නිදහස් වන්නට ආශ්වාදයක් ලබන්නට තියේ නම් කාම ලෝකයේ උපතක් ලබා ඇති මිනිස් අත්බැවයක් ලබා ඇති මිනිසුන් විසින් අග්‍ර කොට සලකන ආශ්වාදයට නිරායාසයෙන්ම සිත් පහල වෙනවා. විවාහ පත් වූවන් උදේ පටන්  සවස් කාලය දක්වා ඇති වූ අසහනයට පත් වූ සිත් වලින් මිදීම පිණිස ආශ්වාදයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා.  සමහර විට මහා ලොකු දේවල් නෙවේ එකට කතා කරමින් නිදා ගන්න... ඇඳට වෙලා ඉන්න වගේ පුංචි මට්ටමෙන් පවා නැගෙන මේ ආශ්වාද සොයන කෙලේසය හඳුන ගන්න ඕන.  ඒවා මඟ හැරුනොත් නැවත පසු දින උදෑසන රැස් කර ගත්ත නො ගත්ත ගොඩට ඔන්න එකතු වෙනවා.

විවාහයට පත් නො වූ වන්... පැවිදි පාර්ශවයටත් මේවා පොදුයි... කාම ලෝකයේ අග්‍ර කොට සලකන මේවාට සම්බන්ධ සිතිවිලි හෝ සිතමින් ආශ්වාදයක් ලබනවා.  ඒවා තමන් ට අහිමි වී ඇති ආකාරය සහ හිමි කර ගන්නට සැලසුම්... මේ විදියට පසු දින රැස් කර ගත්ත නො කරගත්ත ගොඩට එකතු වෙනවා.

මම විශ්වාස කරනවා ගිහි වේවා පැවිදි වේවා මේ දහම් කොටස් ඇසුරු කරන්නේ නුවණැති ප්‍රඥාවන්ත ව විවෘත ව විමසන පුද්ගලයින් කියලා. අන්න ඒ නිසා මේ උදේ පටන් රෑ නින්දට යන තුරු ඇති වන මේ සිතිවිලි චක්‍රයේ දරුණු කම ඔබට දැනෙනවා ඇති නේදවටහා ගන්නට හැකියි නේද? මේ විදියට දවස පුරාම සිත් පහල වන විට හේතුවට අනුව ඵලයක් විදියට නිරයේ උපතක් ලබන්නේ නැතිව වෙන කොහෙන් නවතින්න ද නේද?  මේ විදියට දවසම ගත කරමින් චුති සිත හෙවත් මරණය හමුවේ දී දිව්‍ය ලෝකයේ හෝ මනුස්ස සිතක් හෝ දැහැන් සහිත බ්‍රහ්ම ලෝකයේ හෝ  අත හැරුණු නිවන් ලබන සිතක් පහල කර ගන්නවා කියලා සිහින මවමින් නැවතත් ලෝභයෙන් රැස් කර ගනිමින් ද්වේශයෙන් ගැටෙමින් මෝහ සහගත මොට්ට ජීවිත ගත නො කරන්නට ඔන්න මේ බුදු වදන ඔබගේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්න.

ඔබට පහල වන සිතිවිලි ගැන උදේ වරුව සිහියෙන් ඉන්න... දහවල් වරුව සිහියෙන් ඉන්න... රාත්‍රී කාලය සිහියෙන් ඉන්න... මෙසේ මේ ආකාරයෙන් පහල වෙන්නේ නෑ කියලා සතුටු වෙලා සැනසීමක් ලබන විට අන්න ඒ හිමිකම ගැන ආඩම්බර වෙමින් මාන්නයක් ගැනීම කියන රැස් කර ගැනීම, එසේ නොවන අන් අය හා ගැටීම ආදී අති සියුම් කෙලෙස් සිත් ගැන අවධානය යොමු කරන්න.  

වරදින්නේ නෑ... නිවන් මඟ පිහිටන්නට... නිවන් මඟ ජය ගන්නට... නිවනින්ම නිවී සැනසෙන්නට හැකි වෙනවා නියතයි.  තෙරුවනේ අඛණ්ඩ රැකවරණය ලැබෙනවා නියතයි! 

නිර්වාණ ධර්ම වෙබ් අඩවියේ සියලුම කතු වැකි කියවන්න මෙතැනින් යොමු වෙන්න!

Monday, May 10, 2021

ධර්මය හදවතේ සංරක්ෂණය වෙත්වා!

 

මේ දින වල ලංකාවේ ත්‍රිපිටකය ඇසුරු කරන බොදුනුවන් බහුල ව කතා බහ කරන මාතෘකා ව ක් තමයි ත්‍රිපිටක සංරක්ෂිත පනත.  ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවය ම මේ සම්බන්ධව දැඩි උනන්දුවක් තිබෙන බවක් නම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා.  නිරන්තරයෙන් මගෙන් ද මේ ගැන විමසා සිටින නිසා මගේ අදහස සුපුරුදු පරිදි සටහනක් තබන්නට සිත් වුනා.

ගිහි වේවා පැවිදි වේවා නිවෙන දහම් මඟක කටයුතු කරනවා නම්... අවංකව ම නිවීමට කැමැත්තක් වේ නම්... මම නම් දකින්නේ තම තමන් තෝරා ගත්ත ඒ මාර්ගයට අවංක විය යුතුයි.  බුදු පියාණන් වහන්සේ ලා ගේ අවවාද අනුශාසනා වලට ගරු කරන ශාස්තෘ ගරුක සැබෑ ශ්‍රාවකයෙක් නම් සෑම මොහොතක් ම කැප කරන්නේ තම තමන්ගේ සිත, කය, වචනය ඒ උතුම් තෙරුවන ට අනුව ධර්මයට එකඟ ව කටයුතු කරනවා ද යන විමර්ශනයෙන් යුක්ත ව යි.  ඒ විමර්ශනය ඇති කල්හි සිත, කය, වචනය රාගයෙන්... ද්වේශයෙන්... මෝහයෙන් සංවරත්වයට පත්වීම කියන කාරණය ප්‍රතිඵලය ලෙසින් අත්දැක ගන්නට හැකි වෙනවා.

ඉතින් මේ විමර්ශනය නැති කල්හි සැම විට ම තම තමන් ඇසුරු කරන ධර්මයට එකඟ ව නෙවේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ.  එවිට සමඟිය පැත්තකට ගොස් එක එක කල්ලි වාද පිල් බෙදිලා පද්ධති සකස් කරගෙන ඒවා පවත්වා ගැනීම පිණිස මහා පොරයක් තමයි දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ.

ඉතින්  මම විශ්වාස කරන්නේ මේ තෙරුවන සම්බන්ධ කටයුතු වල දී ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයට ම නුවණක් තිබිය යුතුයි තම තමන් ගන්නා තීන්දු තීරණ ශාස්තෘන් වහන්සේ අනුමත කලා වූ සත්ධර්මයට එකඟ තීන්දු තීරණ ද කියන බව විමසා බලන්නට. ඒත් හැබැයි සත්ධර්මයේ ගැඹුර තෙරුවන හදවතට දැනිලා නැත්නම් මේ දේ කරන්නට හරිම අපහසුයි.  ඒ නිසා තීන්දු තීරණ හැම විටම ලෞකික සම්මතයකට අනුව තමයි අර ගන්නේ.

ඉතින් ඒ නිසා අවංක ව ම නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට කැමති... අවංකව ම තෙරුවන ට ගරුත්වයෙන් යුතුව කටයුතු කරන නැණවත් ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයට ම කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයෙන් කෙටියෙන් කියන්නට තියෙන්නේ  මේ සියලු දේ ධර්මයට එකඟ ද කියලා විමසා බලන්න කියලා විතරයි.  සුපුරුදු පරිදි නිර්වාණ ධර්ම සදහම් සත්කාරය ඔස්සේ මට හැකි අයුරින් තම තමන්ගේ පර්යේෂණය පිණිස යොදා ගත හැකි කරුණු කාරණා කිහිපයක් පෙන්වා දෙන්නම්.

මුලින් ම අපි මේ තවමත් රැගෙන නැති එහෙත් අනාගතයේ ගැනීමට අදහසක් ඇති බව ප්‍රකාශයට පත් කල මේ තීරණය ට විරුද්ධ ව ගැටෙන... ඒ තුලින් චිත්ත සන්තානයේ කලබලයක් ඇති වූ පාර්ශවය ට තම තමන් ගේ පර්යේෂණය නිවැරදිව සිදු කර ගන්නට හැකි යමක් විමසා බලමු.  තවත් විදියකින් කියනවා නම් ඉතින් අනාගතය කෙරෙහි ඇති බිය.  අතීතය කෙරෙහි ඇති බිය. වර්ථමානය කෙරෙහි වූ බිය. අතීත අනාගත වර්ථමාන කාලයන් ඔස්සේ කම්පා වෙමින්, මම මගේ ලෙසින් ගැනීමට සාරවත් වූ දේ ඇතැයි යන දැඩි  විශ්වාසය මත සිදුවන කටයුතු.  සත්ධර්මය ගැන ගැඹුරින් විමසා ගලපා බැලුවහොත් යමක් කැමති සේ පවත්වා ගැනීම පිණිස...  ආත්මීය ලෙසින් පවත්වා ගැනීම පිණිස ඇති වන තීව්‍රැ සටනක්.  කෙටියෙන් කියතොත් පැවැත්මේම පිහිටා ඇති සිතක්.  මේ සිත ඔබ කෙරෙහි වේ නම් නුවණින් මෙය දැක ගන්නටම වෙනවා.  නැතිනම් එවන් සිතක් දරා ගෙන කටයුතු කරන ඔබ ගෙන් ශාසනය රැකගන්න වැඩපිලිවෙල හෝ කළණ වැට සුරැකෙන වැඩපිලිවෙල සිදු වෙනවා යැයි සිතීම විහිලුවක් වැනි වෙනවා.

ඔබ මුලින් ම විමසා බලන්න ඕන මේ තීරණය ඔස්සේ ඔබගේ සීල ස්කන්ධයට මෙයින් හානි වෙනවා ද?  සමාධි ස්කන්ධයට මෙයින් හානි වෙනවා ද? ප්‍රඥා ස්කන්ධයට මෙයින් හානි වෙනවා ද? කියන දේයි.  එසේ හානි වෙනවා නම්... වේ යැයි බියක් පවතිනවා නම් තවමත් ඔබ අසා ගත යුතු සත්පුරුෂ ධර්මය අසා ගත් ආර්ය ධර්මය අසා ගත් සම්බුද්ධ ශාසනයක ලැබිය හැකි සීල ස්කන්ධයට, සමාධි ස්කන්ධයට, ප්‍රඥා ස්කන්ධයට උරුම කම් කියන්නෙක් නෙවේ නේ දැයි විමසා බලන්න. 

ඒ දේවල් එසේ දරන්නේ නැතිනම් නම් ඒ අයට කියන්නේ තවමත් අසා ගත යුත්ත නිවැරදිව අසා නො ගත්, දරා ගත යුත්ත නිසි සේ දරා නො ගත් අශ්‍රැතවත් පෘථග්ජන පුද්ගලයා කියලයි.  එසේ නම් එවැනි අයට සත්ධර්මය කෙරෙහි තීන්දු තීරණ ගැනීමට කොහොමත් හැකියාවක් නැති බව ශාස්තෘන් වහන්සේ විසින් ම පෙන්වා දී තිබෙනවා.  සත්පුරුෂ සහ ආර්ය ධර්මය ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් ට නිවැරදි ධර්මය හෝ අධර්මය ගැන අදහසක් තියෙන්න බැහැ නේ නේද?

මේ සිදු කරන දෙයින් ඔබට තවත් කෙනෙකුට ත්‍රිපිටක ධර්මය උපුටා ගනිමින් සත්ධර්ම ය පෙන්වා දෙන්නට දේශනා කරන්නට නොහැකි වෙනවානේ කියලා නම් ඔබ තර්ක කරන්නේ සහ ගැටීමට පත් වෙන්නේ... එතැන විමසා බලන්න ඕන ඔබ මේ තෙරුවන ඇසුරු කරන්නේ දේශකයෙක් වී තමන් ත්‍රිපිටකයෙන් ද කරුණු දන්නවා යැයි පෙන්වීමට මිසක් නිවී සැනසී සංසාර ගමනින් විමුක්තිය ලැබීම පිණිස නෙවේ නේද කියලා.  වංචනික ධර්ම හඳුනා ගන්නට දක්ෂ විය යුතුයි.  එසේ දක්ෂ බවක් නැති පුද්ගලයෙකුට සත්ධර්මය රකින ශාසනය රකින වැඩපිළිවෙළට දායකත්වයක් සැපයීමට සැබැවින් ම නොහැකි බව සත්ධර්මය තුලින් ම අවබෝධ කර ගත යුතුයි.

සත්ධර්මයේ ගැඹුර පොත් කිහිපයකට ගොනු කල හැකි දෙයක් නෙවේ.  යමෙක් ධර්මය රකිනවා කියලා හෝ වේවා ධර්මය ප්‍රචාරය පිණිස කියලා හෝ ධර්මය නැති කරන්නට යනවා කියලා හෝ ත්‍රිපිටක ධර්ම ග්‍රන්ථ මත යැපෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා මේ තෙරුවනේ ගැඹුර ශක්තිය තවමත් විනිවිද දැක නැති බව තමයි හැඟෙන්නේ. 

ඉතින් තම තමන්ගේ නිවන් මඟ කළ එළි කර ගන්නට ත්‍රිපිටක සත්ධර්මය භාවිතා කරන්නට මේ සංරක්ෂිත පනත තුලින් කිසිදු බාධාවක් නැහැ.  එය කරන්නට හැකි දෙයකුත් නොවේ නේ.  ඉතින් තම තමන් සත්ධර්මය අවබෝධ කලා නම් ත්‍රිපිටක සත්ධර්ම කරුණු පද ලෙසින් ගෙන හැර දක්වන්නේ නැතිව එදිනෙදා තම තමන්ගේ වැඩපිළිවෙළ තුල ඒවා යෙදෙන ආකාරය හඳුනා ගෙන නිවන් මඟ විවර කර ගන්නට හැකි වෙනවා.  යමෙකුට පෙන්වා දෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ තුල කළණ වැට බිඳ ගන්නේ නැතිව සත්ධර්මය රැක ගන්නා ශාසනය රැක ගන්නා ක්‍රම වේදය තියෙනවා.

නොයෙක් නොයෙක් ආකාරයෙන් සම්මා සම්බුදු වදන ද ඉවත දමා ලෝක සම්මත ආකාරයෙන් ධර්මය ශාසනය රැක ගන්නට පොර බඳින ගිහි පැවිදි පාර්ශවයටත් කියන්න ට තියෙන්නේ ශාසනයේ පිරිහීමට වග කියන ශාසනය තුලින් ම බිහි වන අන්‍ය ශාසනිකයන් නොවී ශාස්තෘ ගරුක ධර්ම ගරුක විනය ගරුක වැඩපිළිවෙළ අවබෝධ කර ගන්නට කැප වීම තුල ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඉටු කර ගන්නට හැකි බවයි.    

රැක ගන්නට හදන ත්‍රිපිටකය තුල ඇති වදන් වලට අර්ථයට, ධර්මයට, සාරයට තම තමන්ගේ හදවත් සංවේදී වූ වා නම් මෙවන් කෝලාහල බුද්ධ ශාසනයේ නාමයෙන් ඇති වෙන්නේ නෑ.  ඉතින් මේ ත්‍රිපිටකය සංරක්ෂණය ආදී කටයුතු කෙසේ විය යුතු ද යන්නත්... ප්‍රතිරූපක දහම් යටපත් කොට සැබෑ තථාගත ශ්‍රී සත්ධර්මය කෙසේ මුදුන් පත් කර විය යුතු ද යන්නත්... ඒ ඒ පුද්ගලයන් කෙරෙහි ත්, ඒ ඒ කටයුතු කෙරෙහිත් පිළිපැදිය යුතු ශාසනික ක්‍රම වේදය සම්මා සම්බුදු රඳුන් විසින් ම පෙන්වා තියෙනවා. ඒ ශාස්තෘ වදන ඉක්මවා කටයුතු කිරීම එකලත් දේවදත්ත හිමියන් වැනි හිමිවරුන් සිදු කලා.  ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවය ම දැන හෝ නො දැන මේ කටයුතු වල දී දේවදත්ත හිමියන්ටත් ඒ කටයුතු සිදු කල එවැනි පාර්ශව වලටත් දායකත්වය සහාය පල කලා. 

ඉතින් තම තමන් නුවණැති ව කටයුතු කරන්නට අදිටන් කර ගන්න.  සහාය පල කරන්නෙත්, විරෝධය පල කරන්නෙත් තම තමන්ගේ හිතු මතයට නම් ඒ තුල ශාස්තෘ වදනට ගෞරවයක් නැති නම්, සත්ධර්මයට විනයට ගෞරවයක් නැති නම් එයින් ශාසනය අතුරුදහන් වන වැඩපිළිවෙළ ම සිදු වෙනවා  මිස කිසිවකුටත් වන යහපතක් නම් නැත.   

එහෙනම් නුවණ අංශු මාත්‍රයක් හෝ තිබෙන ඔබට සිහිපත් කරන්නට තියෙන්නේ තවමත් බුද්ධ ශාසනය අවසන් නෑ.  හැබැයි මෙහි අවසානය මේ කෝලාහල නිසාම ඉතාමත් ඉක්මනින් ම සිදු වේවි.  නුවණක් අංශු මාත්‍ර වශයෙන් හෝ තියේ නම් තම තමන් ලබා ඇති අති දුලභ අවස්ථාවේ වටිනාකම අවබෝධයෙන් එය මඟ නො හැර ගෙන කටයුතු කර ගනිත්වා කියල තමයි.  මේ කටයුතු වලට කම්පා වෙමින් තම තමන්ගේ දායකත්වය දෙපාර්ශවයට ම සපයන ගිහි පැවිදි පාර්ශවයන් ට කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයෙන් සිහි පත් කරන්නට තියෙන්නෙත් අප්‍රමාදී බව හිස් මුදුනට ම ගනිත්වා යන්න තමයි.

අනිච්ච වූ ලෝකය නිච්ච කර ගෙන ඇති බවත්... දුක වූ ලෝකය සුඛ කරගෙන ඇති බවත්... අනත්ත වූ ලෝකය අත්ත කර ගෙන ඇති බවත්... අසුභ වූ ලෝකය සුභ කරගෙන ඇති බවත්... සිහියෙන් දැක ගන්නට සතර සතිපට්ඨානයේ පිහිටන්නට අති දුලභ සත්පුරුෂ වූත් ආර්ය වූත් තථාගත ශ්‍රී සත්ධර්මය ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේ ම හදවත් වලට දැනෙත්වා!!!  විරාගය පිණිස... නිරෝධය පිණිස... නිවීම පිණිස ම කටයුතු සිදු කර ගනිත්වා!!! සියලු සංස්කාර ධර්මයන් හි අනිත්‍යතාවය දැක  අප්‍රමාදී ව කටයුතු සම්පාදනය කර ගනිත්වා!!!

උත්තරීතර බුද්ධ ශාසනයක් අති දුලභව ම යි ලැබෙන්නේ.  එහි ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ නිවීමක් විමුක්තියක් ලබන්නට අත්දකින්නට ඒ මඟට බැස ගත් මොහොතේ පටන් ගෙන හැකි වෙනවා.  ඒ සුවය ලබන්නට තරම් ඔබත් වාසනාවන්තයි!  ඒ වාසනාව නිසි සේ හඳුනා ගෙන අප්‍රමාදී ව කටයුතු කර ගනිත්වා!!!

Saturday, May 1, 2021

Do you have true FAITH?

 

Article summary

Faith can be varying according to the subject. When it comes to the Buddhism, it’s important to identify whether we have true faith or not which leads us to the true liberation.

The blessed one once explain some points to identify about the true faith.  Let’s check on them and let’s observe ourselves whether we have it or not.

This is in Pali canon - Numbered Discourses (Thika Nipathaya) - 5. The Lesser Chapter (Chulla Wagga) - 42. Three Grounds (Sangalakkhana Sutta)

“Bhikkhus, in three cases one may be understood to have faith and confidence. What three? When one desires to see those of virtuous behavior; when one desires to hear the good Dhamma; and when one dwells at home with a mind devoid of the stain of miserliness, freely generous, openhanded, delighting in relinquishment, devoted to charity, delighting in giving and sharing. In these three cases, one may be understood to have faith and confidence.”

One who desires to see the virtuous ones, who wishes to hear the good Dhamma, who has removed the stain of miserliness, is called a person endowed with faith.

“Oh! It’s easy to identify” you may feel like this.  But is it?  Let’s dig much deeper in to what says here.

When you check these three cases within you check all these things too. 

What is faith according to you?  For whom you are faithful?  Check who is virtuous ones according to your opinions. What is virtue according to you.  Who is not virtuous people according to you? And to whom do you wish to give?  Is there any limitation to your giving?  To whom you like to listen to the most?  Whose sermons you prefer most to listen? 

Are vegetarian people being virtuous according to you?  Do you see forest tradition bhikkhus are more virtuous than the other bhikkhus?  Do you like to offer food and other things only for these types?  Do you wish to listen to only these types?  Then your virtue & virtuous people & good true dhamma & your giving are all framed according to your personal view. When you wish to give only to those who identify as virtuous people then you are greedy to give to others whom you believe not virtuous. 

So, this is not the true faithful person which explained above by the blessed one.  A true faithful person which has true confidence which arise from wisdom, identifies the virtuous people correctly.  It’s never become personal.  And identifies true dhamma wherever it explains and by anyone and it’s not again personal.  And giving become universal, & not just based on personal views.

So, you see my dear dhamma friends. It’s always deeper than we believe. 

Do not cling in to what your mind believes to be true.  Always seek the truth according to the true dhamma.  When your search is for the truth, you will be guided by the universe itself to reach the noble triple gem.   That’s when you be able to feel the bliss of being a true faithful & confident personality within you. 

So, focus… focus for the true liberation my dear friends!!! Have a blessed time!!!