නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Tuesday, January 8, 2013

Give a chance to mindfulness & vigor! (compassion... part 02)

The mindfulness & the vigor are the top main objects which we should concentrate according to dhamma. Even though we understood dhamma if we doesn't have these 2 qualities within us we fails to improve the wisdom & gain peace to our minds. 

So it is still the New Year, January doesn't even end properly… so have a strong thought on how you guide yourself to become your own savior. If you are a human being then you have this responsibility without considering the religion, race or status you are in. 

Think before you talk, think before you act… your behaviors may support someone else to improve their desires, hatred & ignorance while same act helps you to improve your own ignorance by improving desires, hatred. Mindfulness should be there to examine your thoughts, words & acts. And the vigor should be there to handle yourself with care for not allowing these evil demons to attract you for their sides. 

If a person who doesn't have this kind of mindfulness or vigor to control him & get rid of the desires, hatred & ignorance and still believe and say I is a good follower of dhamma or I’m a good Buddhist… then that person should think about his / her own self again. 

How old are you? How long you are planning to live? Do you have any guarantee? Then what is this you are doing now? What you are planning to take with you when you die? 

Your behaviors guide others to select the path of desire… they intoxicate with the desire and use their mind, body & words to behave accordingly. Then you scream there are so much of rapists around here… there are so much of uncontrolled personals around here… they are threat to us… etc… 

Your behaviors guide others to select the path of hatred… they intoxicate with the hatred and use their mind, body & words to behave accordingly. Then you scream there are so much of murderers, robbers, evil persons around here… etc… 

Then there is bundle of people get together to stop these people… what is the path they select to stop them? It’s again the same path which supports to increase the level of desires, hatred & ignorance. I know not each & every human being can understand this kind of theory. But can you? 

If you have time to desire & attach to things, if you have time to conflict and have hatred & anger… if you have time to seek for the things which entertain you by improving desire & hatred and if you have mindfulness to wait for the chances to entertain yourself with desire, hatred & gives you temporarily happiness and loads of suffering for sure, then why you are fail to select the difficult but the good path which brings you loads of permanent happiness at the end? The animal can’t do it because they don’t have such an advance thinking ability. But are you the same? Who are you? What you want to be? 

Think, at the end of the decision is all yours. Compassionate is something which comes from the real mindfulness & vigor to cease the evils within you. When there is more compassion in yourself then the year ahead will be a good & perfect year for you with loads of peace in your mind. So at the end of the year you will be able to see a good year with bundle of good things happened and you can tag the year as a totally good year. The year becomes good because you were able to find out your own faults and correct them from yourself. Ultimately that action helped to everyone around you too. 

May you have a year which filled with mindfulness & vigor to become your own savior!!! Be a true human being… think beyond the labels!!!

Compassionate? Are you sure? (part 01)

When you have compassion to someone and the very same reason cause you to get conflicts thoughts on someone else… as an example; 

When your cat caught another animal may be a beautiful bird or little innocent squirrel your mind leads you to act badly upon the cat to sake of saving the other animal… may be you hit the cat… you get angry with cat… etc… and you think you are compassionate to all beings… then? 

For the sake of saving lot of animal’s life if you use your mind, body & words badly upon the butcher or the non-vegetarian persons or fishermen and you think you are compassionate to all beings… then? 

For the sake of your own religion, race or status you use your mind, body & words badly upon the other religions, races or status and you think you are compassionate to all beings and a good follower of your own religion… then? 

The monks & nuns who lives in monasteries and you think they are the one who deserve the best as they are the real followers of Buddhism and use your mind, body & words to ignore & disrespect the monks who lives in city temples and spend a luxurious life and you think you are equally respect to all monks & nuns who lives all around the world and you are compassionate to all beings… then? 

You spread the good words according to your religion and even thought the same teachings comes from a different form you ignore the same teaching by thinking they are different because it is not the one you are following or accepting… then you use your mind, body & words to conflict with the situations & such dhamma but you think you are a good follower of dhamma or whatever the religion you follow and compassionate to all beings… then? 

You believe your god is the greatest and when others describe about their own god you use your mind, body & words to disrespect the gods… you believe the path to become a god is far more better than the path to become a lower realm being & same time you disrespect the higher realms beings & the path to higher realms just because of the words are not the same as your belief… but you still believe that you respect the god no matter who are they “I believe in god” and … then? 

Likewise if your compassionate can be selfish and most of the time it is selfish without a doubt. But you still believe you are truly compassionate to all beings. But when you check your compassion then you able to find out that you only compassionate only to those who are in your side, “I”, “Mine” & “My team”. Is this compassion? What good will bring this kind of compassion? Don’t get angry with me for saying like this, that even animals have the very same kind of compassion & quality. They also so compassionate to their own set that they think they are “MINE”. 

The defilement come as a friend. Find out your own fault… find out what is missed and find out what you hiding from your own self. Accept your faults and be compassionate to yourself to correct these faults. Then the real compassion will arise equally to all beings. 
Because when you find out your own faults you can see the others also have the same quality without a difference and you feel sorry for them and without any differences on your mind. Then you equally treat them to get rid of those evil qualities. That is the compassion should be which brings you, your team as well as to the whole beings peace & prosperity!

සිහියට සහ වීර්යට ඉඩක් දෙන්න! (කරුණාවමයි... 02 කොටස)

සම්බුද්ධ දේශනාවට අනුව සිහිය සහ වීර්ය කියන්නේ බොහෝම වැදගත් අංගයන් දෙකක්. තමන් කොතරම් ධර්මය දැනගත්තත් අවබෝධ කරගෙන සිටියත් ඒ ධර්මය නිසි ලෙසින් පිළිපැදීමට අවශ්‍ය කරන සිහිය නොතිබීම නිසාම ප්‍රමාද වෙනවා... සසරටම හේතු ඇතිවෙනවා. 

ඉතින් යමක් කියන්න කලින් කරන්න කලින් හිතලා බලන්න තමන්ට ඇතිවෙච්ච සිතිවිල්ල කුමන ආකාරයේ එකක්ද කියලා. තමන්වත් රාගයෙන් ද්වේශයෙන් මත්කරන තවත් කෙනෙක්වත් රාගයෙන් ද්වේශයෙන් මත්කරන අවිද්‍යාවෙන් මෝහයෙන් පිරුණු දෙයක්ද කියලා හිතලා බලන්න පුරුදු වෙන්න. මෙන්න මේ ගවේෂණය පිණිස තමන් තුල සිහියක් නැතිනම් ඒ සිහියෙන් ඉන්නට වීර්යයක් නැතිනම් කවදා නම් මේ සසර ගමන කෙලවර කරගන්නට හැකිවේවිදැයි සිතා බලන්න. සසර ගමන කෙලවර කරගැනීම තබා සතර අපායෙන්වත් නිදහසක් ලබාගන්නට හැකිවේවිදැයි සිතා බලන්න. සතර අපායෙන් නිදහස් වීම තබා මෙලොව ජීවිතයවත් සුවසේ ගත කරන්නට හැකිවේවි දැයි සිතා බලන්නකෝ. 

දස අකුසලයෙන් වෙන් වෙන්නට සිහියක් නැති සිතක් ඇත්තෙක් තමන් බුදු හිමියන් පෙන්වා දුන් මඟ යනවා යැයි කියන්නේ නම් තමන් කියන්නේ ගැලපෙන්නක්ද යැයි සිහියෙන් යුක්තව විමසා බැලිය යුතු වෙනවා. එහෙම නේද? 

ඉතින් දැන් ඔබට වයස කීයද? තවත් ජරාවට මහලු බවට නොහැකි නාකි බවට පත්වෙන්නට කලින් තීරණයක් ගන්නට සිතන්න... බෞද්ධයෙක්ද, ක්‍රිස්තියානිද, කතෝලිකද, ඉස්ලාම්ද, හින්දුද, භෞතිකවාදියෙක්ද මෙන්න මේ කුමන ලේබලයක් යටතේ ඔබ ඔබව හඳුනාගෙන සිටියත් ඉපදුනේ මනුස්සයෙක් වශයෙන්ම නම් වැඩෙන්නේ මනුස්සයෙක් ලෙසින් ලෙඩදුකට පත්වෙමින්, මානසික අසහනයන්, දුක සතුට ලබමින් නම්, තමන්ගේ කියන අයට හිරිහැරයක් කරදරයක් වෙනවාට අකමැත්තක් ඔබේ හිතට ඇතිවෙනවා නම් ඔබත් අන් අය සේම මරණයට පත්වෙනවා නම් එහෙනම් ලේබලය කුමක් වුවත් තම තමන්ගේ යහපත පිණිස ප්‍රවේශම් වීම වඩාත් සුදුසුයි නේදැයි කියලා හිතලා බැලීම වටිනවා. 

සම්මත දින නියමයන්ට අනුව තාම ජනවාරි මාසය ඉවර වෙලාත් නෑනේ. තව මාස 11යි මාස භාගයක් විතර තියෙනවා ඔබට ඔබගේ 2013 වසර කෙසේ ප්‍රතිඵල ගෙනදේවිදැයි තීරණයක් ගන්නට. 
සිහියෙන් හිටියොත් තමන්ටත් තමන්ගේ කියන අයටත් තමන්ගේ නොවන අයටත් යහපතක්ම වේවි. අසිහියෙන් සිටියොත් රාගයෙන් මත්වෙලා තමන්ටත් හානිවෙන තමන්ගේ අයටත් තමන්ගේ නොවන අයටත් හානිවෙන දූෂිතයන් බිහිවේවි, ද්වේශයෙන් මත්වෙලා තමන්ටත් හානිවෙන තමන්ගේ අයටත් තමන්ගේ නොවන අයටත් හානිවෙන ගැටුම්කරුවන් කලහකාරයින් මිනීමරුවන් බිහිවේවි... 
මේ දෙකම නැවැත්විය යුතුයැයි සිතාගෙන මේවාම අවුස්සා දමන මෝහ සහගත පිරිසකුත් බිහිවේවි. ඉතින් හිතන්න... දැන්වත් හිතන්න... මේ මොහොතේ මැරුණොත් ඔබට අරගෙන යන්නට තමන්වත්, තමන්ගේ යැයි කියන අයවත්, තමන්ගේ නොවන අයවත් නැතිබවත් මතක තියාගැනීම ඔබගේ වාසියටම ලාභයටම හේතුවේවි!!! 

රාගයෙන් මත්වෙන්නට ද්වේශයෙන් මත්වෙන්නට සිහියෙන් ඉන්නවා නම්... ඇස, කණ, දිව, නාසය, කය සහ මන යොමාගෙන ඒ ඒ දේ ඇසුරට පත්වෙන්නේ කොයි වෙලාවේදැයි සිහියෙන් ඉන්නවා නම් ඒ වෙනුවෙන් කාලය සොයාගෙන නැතිකාලය සකසාගෙන වීර්යයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා නම් ඇයි මේ ඒවායෙන් මිදෙන්නට පමණක් කාලයක් නැත්තේ? සිහියක් නැත්තේ? වීර්යයක් නැත්තේ? කියලා හිතලා බලලා තමන්ට යහපතක් ගෙන දෙන ඒත් කරන්නට මඳක් අපහසු දේ කරන්නට නොහැකියාවක් තමන් තුල තියෙනවා නම් ඒ කෙරෙහි ලජ්ජාවට පත්වෙලා තමන්ගේ අඩුපාඩු සකසාගන්නට හැකි උපරිමයෙන් සිහිය වීර්ය වර්ධනය කරගන්නට ඔබට හැකිවිය යුතුයි. 

එසේ නොහැකි නම් ඔබගේත් මෙවන් වූ දෑ කිරීමට අපහසු තිරිසන් සතුන්ගේත් කිසිඳු වෙනසක් නෑ නේදැයි කියලත් හිතලා බැලුවොත් තමයි වඩාත් හොඳ... ඔන්න තිරිසන් සතෙක් කිව්වාය කියලා ගැටෙන්න නෙවේ මේ කියන්නේ... ඒ ගැන හිතලා බලන්නයි... ලැබී තියෙන මනුස්ස අත්බැවයෙන් කල යුත්ත කරගන්නට වෙහෙස වෙනවා නම් ඔබට ඔබේ ලෞකික ජීවිතයත් සුවසේ ගත කරන ගමන්ම සියලු දුක් කෙලවරකරගන්නටත් හැකියාවක් ලැබීම සිද්ධ වෙනවාමයි! 

2013 වසර නිවී සැනසීමට පත්වෙන මනසේ සාමය උදාකරගත හැකි වසරක් කරගැනීමට බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් පමණක්ම වන ඔබට හැකිවෙත්වා!

කරුණාවමයි, මෛත්‍රියමයි කියලා විශ්වාසද / ෂුවර්ද? (01 කොටස)


ඔබ තුල තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරුණාව පහළ වන විට ඒ කරුණ හේතුවෙන්ම තවත් කෙනෙකු කෙරෙහි හිත දූෂ්‍ය වෙනවා නම්... උදාහරණයක් වශයෙන්; 

ගෙදර ඉන්න පූසා සතෙක් අල්ලනකොට ඒ සතාව බේරාගන්න මහා තරහකින් පූසාට තඩි බානවා නම් ඒ පූසව බඩගින්නේ තියන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒ ඔක්කොමත් කරලා ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ “අනේ මම සියලු සතුන්ට මහා කරුණාවක් මෛත්‍රියක් ආදරයක් තියෙන කෙනෙක්නේ“ කියලා නම්? 

අහිංසක සතුන් ගණනාවකගේ ජිවිත බේරගන්න ඕන කියලා මස් මරන්නන් හෝ මසුන් මරන්නන් හෝ මස් ආහාරයක් ලෙසින් ගන්නා අය කෙරෙහි පවා මහා වෛරයකින් කටයුතු කරනවා නම් ඒ ඔක්කෝම ගැටීම් අස්සේ ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ “අනේ මම සියලු සතුන්ට මහා කරුණාවක් මෛත්‍රියක් ආදරයක් තියෙන කෙනෙක්නේ“ කියලා නම්? 

තමන්ගේ යැයි කියන ආගම ජාතිය රැකගැනීම පිණිස ආගම ජාතිය කෙරෙහි කරුණාවෙන් තවත් ආගමකට ජාතියකට හිරිහැර කරදර කරනවා නම් ඒ ඔක්කෝම ගැටීම් තුල ඔබ හිතාගෙන ඉන්නෙ “අනේ මම සියලු සතුන්ට මහා කරුණාවක් මෛත්‍රියක් ආදරයක් තියෙන කෙනෙක්නේ“ කියලා නම්? 

ආරණ්‍යවාසී භික්ෂූන්වහන්සේලා හොඳයි දන්දීම කල යුත්තේ උන්වහන්සේලාට පමණයි යැයි සිතමින් නගර ආශ්‍රිතව පන්සල් වල ඉන්න භීක්ෂූණ්වහන්සේලා කෙරෙහි සිත් දූෂ්‍ය කරගන්නවා නම් ඒ කටයුතු එහෙම වෙත්දි ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් “අනේ මම සියලුම සංඝරත්නයට සමසේ සලකනවානේ... සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සංඝරත්නයේ ගුණ කියමින් අනේ මම සංඝරත්නය සරණ ගියාය“ කියලා හිතනවා නම්? 

ලෝක අනුකම්පාවෙන් තමන් කියන ප්‍රසිද්ධ කරන ධර්මය සුදුසුයි එය හොඳයි වටිනවා යැයි සිතමින් ඒ හා සමාන අදහස් ඇති තවත් ඒ ලෙසින්ම කටයුතු කරන්නෙකුට ඒත් වචන වෙනස් නිසා ඒ ධර්මයට කියන නම වෙනස් නිසා ගරහනවා නම් අපවාද උපවාද කරනවා නම් ඒ ඔක්කෝමත් අස්සේ ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් “අනේ මම සියලු යහපත් දේට ගරු කරනවානේ... යහපත පිණිස වූ සියලුම ධර්මය මම අගය කරනවා... මම ඉතින් සියලු සතුන්ට මහා කරුණාවක් මෛත්‍රියක් ආදරයක් තියෙන කෙනෙක්නේ“ කියලා නම්? 

ඔබගේ අදහස පිළිගන්න ඔබගේ ආගමෙහි සඳහන් වන දෙවි දේවතාවුන් හොඳයි ඒ අයට පින් දිය යුතුයි අනෙක් දෙවියන් හොඳ නෑය ඒ අය මිත්‍යා දෙවියන්ය කියලා හිතෙනවා නම් ඒ ඔක්කෝමත් අස්සේ ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් “අනේ මම සුගතිගාමී වෙන වැඩපිලිවෙලට හරි කැමතියිනේ... සතර අපායට පත්වෙනවාට වඩා සුගතිගාමී වෙන එක දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් වෙන එක කොච්චර හොඳද නිවන් දකිනා ජාති දක්වා සියලු සත්වයෝ සුගතිගාමී වෙත්වා“ කියලා නම්? 

ඔබගේ ගෙදර ඔබගේ පිරිස ඔබගේ ආගම ඔබගේ ජාතිය ඔබගේ ගම ඔබගේ රට ලෙසින් මෙසේ තමන්ගේ තමන්ගේ දෑ පමණක් හොඳයි ඒ කෙරෙහි කරුණාවයි ඒ කරුණු හේතු කොටගෙනම අනෙක් දෑ කෙරෙහි වෛරයක්, සුළු හෝ තරහක්, ගැටීමක්, දූෂ්‍ය බවක් එනවා නම් ඒ හැමදේමත් එක්ක ඔබ හිතනවා නම් මම මෛත්‍රිය වඩන කරුණාව වඩන ධර්මයේ හැසිරෙන්නෙක්නේ කියලා... 

ප්‍රවේශම් වෙන්න! 

මෙවන් වූ ලෝක අනුකම්පාවකින් හෝ වේවා මෙවන් වූ කරුණාවකින් හෝ වේවා ඔබට කිසිදු යහපතක් සිදු නොවන බව සිහි තබාගැනීම ඔබට ඔබගේ ගැලවුම්කාරයා වීමට උපකාරයක්ම වේවි. යමකට ඇලීම නිසාම ඒ ඇලීමට පත්වූ දෑ තමන්ට ඕනෑ කරන ආකාරයට නැති වීමෙන්, තමන් කැමති සුවය සැපය ඒ තමන් කැමති දෑට නොලැබීම නිසාම ඇතිවන ගැටීම පමණයි ඔය වගේ අවස්ථාවල තියෙන්නේ. එහෙනම් එය බාධාවක්... අසහනයට පත්වෙන්නට හේතුවක්... මානසික පීඩාවන් දුක් රැසකට හේතුවක්... දස අකුසලයට ඉනිමඟක්. එහෙනම් සිහියෙන් නොසිටියොත් තමාටත් හොරා තමන්ගේ සිත තුල ඇතිවෙන මේ බොහෝම හොඳයි කියලා හිතෙන ගුණයන් ලෙසින් මතුවෙන කෙලෙස් හතුරන්ව අල්ලාගෙන සමූලඝාතනය නොකොලොත් ඔබත් මමත් සියල්ලෝමත් අමාරුවේ තමයි! ඒ කොහොමද කියලා තව ලිපියකින් කියන්නම්කෝ!