නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Wednesday, June 4, 2014

Nirvana Dhamma for Deaf Community through Sign Language - Sri Lanka - Events 1


Nirvana Dhamma approach on sharing Dhamma / Buddhism worldwide through Various Sign Languages for the deaf community was already become a success... the outcome of our hard work yet to be share with the world soon... 


Meantime "Ahanna (listen) which is the Sri Lanka represents of Dhamma sharing through Sri Lankan Sign Language for the www.nirvanadhamma.com has created their official Facebook page to share the glimpse of their noble activities... 

here is the page & details for the Nirvana Dhamma followers... For the first time in Sri Lanka Buddhism in Sign Language for the Sri Lankan Deaf Community served through the "Ahanna (listen) Video Production House owned by Kasun Chandana .... the official Face Book page created to share the developing stories of "Ahanna (listen)"... Official web site is on the way with loads of information...

may triple gem bless you all for the best!!!


ලෝකය පුරා විසිර සිටින සමස්ථ බිහිරි ප්‍රජාව අතර උත්තරීතර ශ්‍රී සත්ධර්මය හෙවත් බුදු දහම සංඥා භාෂාවෙන් ලබාදීම පිණිස www.nirvanadhamma.com  වෙතින් කරගෙන යන්නාවූ කටයුතු ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් සිදුවන අතරම ඒ උතුම් ක්‍රියාවලියේ මහඟු ඵල ලඟදීම ඔබ සැමටම දැකගැනීමට හැකිවනු ඇත... 

ඒ අතර නිර්වාණ ධර්ම වෙබ් අඩවියේ මෙම සත්කාර්යයේ ශ්‍රී ලාංකීය නියෝජනය වන “අහන්න“ වෙතින් ඔවුන්ගේ කටයුතු වල රසමුසු තැන් බෙදාගැනීම පිණිස මුහුණු පොතේ ඔවුන් වෙනුවෙන්ම පිටුවක් නිර්මාණය කරන්නට යෙදුනා... ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නට සලස්වන්නට කටයුතු යොදන අතර වැඩි විස්තර සඳහා ඔබටත් මෙම මුහුණු පොතේ පිටුවට පිවිසිය හැකියි... 


“සත්ධර්මය විවෘත වන්නේ බබළයි!“

No comments: