නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, March 4, 2013

What we should not talk - නොකල යුතු කථා


Let's find out what are the topics which we should not waste our time on talking and what are the topics which we should talk for our own betterment and gain true happiness!

Log on to:

කල යුතු කථාවන් හදුනාගනිමු... නොකල යුතු කථාවන් හදුනාගනිමු... නොකල යුතු කථාවන් කරනා පුද්ගලයන් හදුනාගෙන තම තමන්ගේම යහපත පිණිස ඒ අයගෙන් ඉවත්වෙමු... සත්ධර්මයම ඇසුරු කර සැබෑ සතුට හිමිකරගැනීමට විමසා බලා පිළිපදින්න!

පහත යොමුවෙන්න ලිපිය කියවන්න

No comments: