නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Wednesday, December 3, 2014

නොදුටු රූපය

පච්චයක සිත රදා, චීවරය නොදුටු ඔබේ සිත...
වැඩුනු මස් පිඬු පිටුපසින්, හදවත නොදුටු ඔබේ සිත... 

බර හොඳින් දුටු නමුදු, අරමුණ නොදුටු ඔබේ සිත... 
රත්තරන් දැක තුටුව, වෙහෙසීම නොදුටු ඔබේ සිත... 
බැඳීම් පොදි දුටුව මුත්, ඔබ නොදුටු අතහැරුම...
වදන් වැල් දුටු නමුදු, ඔබට සැඟවුණ අරුත...
රූපයක් දුටු නමුදු, ඔබ නොදුටු පෙණ පිඬුව...

පෙර කල බැඳීම් පොදිය තුල සැබෑම බර,
මස් පිඬක් සැරසූ පච්චයක් තුල සැඟව ගියාසේ...
බැඳීම් අතහැරී මිදී ගිය හදවතක තතු,
කය වැසූ චීවරය රහසින් පැවසුවා සේ...
ලොව රනින් සමකොට සැලකූ කල නිමාවී,
පෙණ පිඬුව දැකගන්ට අරමුණක් උදාවී...
පච්චයන් දරා සිට, ලොව වැනූ වදන් වැල් නිමාවී...
සැබෑ තතු දැකගන්ට වෙහෙසීම ඇරඹියේ...
ඔබේ සිත බැඳුනු රැඳුනු දැක්මට අනුව...
රූපය දුටු නමුදු නොදුටු රූපය සොඳින...
වටහාගත යුතු නමුදු ඔබ සිටින දෘෂ්ඨිය...
සැඟව ගිය අරුත් මතු නොවන තෙක් නොම වේය එය විවර...

දැකගන් සකි,
කෙලෙස් බරෙන් වැහැරුණු ඔබ සිතෙහිම ඡායාව...
ඔබටත් නොදැනීම මවයි දහසක් කතන්දර...
සත්ව, පුද්ගල, ද්‍රව්‍ය, වස්තූ... ඇතය, නැතය, මමය, මගේය...
දුක් ගෙනෙන අන්තයන් පමණක්ය මේ සැම...
එනිසාම බිඳලන්න මේ සැම දැකුම්, නිවහල් කොට ඔබේ සිත...

යොදන්න ධර්මයේ බර, දැකගන්ට සැඟවුණු අරුත...
සදන්න ප්‍රඥාව නම් වූ මස්පිඬු, අතහැරීම වනු පිණිස...
කොටන්න සත්‍යයයේ පච්චය හදවතෙහි, සතුට ලැබ ගනු පිණිස...
දැනගන්න සැබෑ වටිනාකම රන්සේ සම විමුක්තිය තුල, බැඳීමෙන් මිදුණ...
එවන් වූ සිතක් දරයි මහණකම දවටාගෙන, ලොවට නොපෙනෙනා උතුම් චීවරය... 

පෙණපිඬුව දැකගන්ට අරමුණු කොට සොඳින්, වෙහෙසවන්නේ නම් නිති... 
තවත් කිසි රූපයන් වනමින්, අපතේ හලන්නට... වදන් වැල් නම් නැතිවේ නිති!!

1 comment:

Unknown said...

හරි ම අගේ අැති ලිපියක්........... අැත්තට ම අපි බලන්නේ අවශ්‍ය නොවන දෙය වග අැත්ත...... අපි මේ ගතිය වෙනස් කරගත යුතුයි... සත්‍යය දැකිය යුතුයි.....

අදයි මේ පැත්තට අාවේ.. දිගට ම ඒන්න පාර හදාගත්තා................. දිගට ම ලියමු