නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Sunday, April 24, 2022

සුවඳ සොරුන් වෙත

නිවන් අවබෝධ කර ගන්නට කැමති ද?

මේ ශාසනය මඟ හැර ගන්නේ නැතිව උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට කැමති ද? 

එහෙනම් අපේ හික්මීම... සංවරය සකස් විය යුතු මට්ටම ගැන සම්බුදු ඔවදනත් සමඟින් විමසා බලමු ද? 

අතිශයින් ම තම තමන්ගේ යහපත උදා කර ගන්නට කැමැත්තෙන් කැප වන  ප්‍රඥාවන්තයින් උදෙසා පමණයි!   

නරඹන්න කැමති පිරිස වෙත... 


අහන්න කැමති පිරිස වෙත...

MP3 එක අහන්නPDF පොතක් වගේ කියවන්න කැමති පිරිස වෙත...

A4 ‌ප්‍රමාණයේ පොතක් ලෙසින්වෙබ් අඩවියේ කියවන්නට කැමති පිරිස වෙතට

නිර්වාණ ධර්ම වෙබ් පිටුවට


💖💖💖🙏🙏🙏නිර්වාණ ධර්ම - නිවී සැනසෙන හදවතක් උදෙසා!🙏🙏🙏💖💖💖

No comments: